นโยบายว่าด้วยความเป็นส่วนตัว คุกกี้ และการคุ้มครองข้อมูล

 
 

 
 1. ภาพรวม
   
  1. บริษัท อาร์มิน ซีสเท็มส์ จำกัด กับ Charleskeith.com Pte. Ltd (เรียกรวมกันว่า “เรา” หรือ “ของเรา”) เป็นผู้ดำเนินการเว็บไซต์ แอปพลิเคชั่นเคลื่อนที่ หรือหน้าแพลตฟอร์มโซเชียล มีเดีย นี้ (“ไซต์”) นโยบายว่าด้วยความเป็นส่วนตัว คุกกี้ และการคุ้มครองข้อมูลนี้ (“นโยบาย” อธิบายถึงวิธีการที่เราใช้ข้อมูลที่เราเก็บมาจากท่านเมื่อท่านใช้ไซต์ นโยบายนี้ยังใช้บังคับต่อข้อมูลที่เราได้รับจากท่านผ่านแพลตฟอร์มโซเชียล มีเดียใดๆ ที่เราควบคุมอยู่ด้วย
  2.  
  3. บริษัท อาร์มิน ซีสเท็มส์ จำกัดเป็นผู้รับผิดชอบสำหรับความเป็นส่วนตัวของท่านเมื่อท่านใช้ไซต์
  4.  
  5. เรามุ่งหมายที่จะมีความโปร่งใสเกี่ยวกับข้อมูลที่เราเก็บมาเกี่ยวกับตัวท่าน วิธีการที่ข้อมูลถูกนำไปใช้ และนำไปแบ่งปันกับใคร เราเก็บข้อมูลของท่านไว้:
  6.  
   1. เพื่อปรับปรุงประสบการณ์ในการเป็นผู้ใช้ของท่าน
   2. ภายใต้สิ่งแวดล้อมที่ปลอดภัย แต่ท่านสามารถตัดสินใจได้ว่าท่านต้องการทราบอะไรจากเรา และจะทราบได้อย่างไร
   3. เฉพาะเมื่อจำเป็นเท่านั้น
 2.  
 3. การคุ้มครองความเป็นส่วนตัวของท่าน
   
  1. การคุ้มครองความเป็นส่วนตัว และความปลอดภัยของลูกค้าของเรา และผู้มาเยือนไซต์เป็นสิ่งที่สำคัญอย่างยิ่งต่อเรา เราสำนึก และเข้าใจได้ว่าความเป็นส่วนตัวนั้นสำคัญต่อท่านเพียงใด ถ้าท่านมีข้อสงสัยใดๆ เกี่ยวกับวิธีการที่เราคุ้มครองความเป็นส่วนตัวของท่าน ท่านสามารถติดต่อเราได้ที่ privacy.lifestyle@minor.com.
  2.  
  3. เราเคารพความเป็นส่วนตัวของเด็ก เราจะไม่ร้องขอ หรือใช้ข้อมูลส่วนตัวของผู้เยาว์ทั้งๆ ที่รู้อยู่แก่ใจ ถ้าเราทราบว่าเราได้เก็บข้อมูลส่วนตัวจากผู้ใช้ไซต์ซึ่งมีอายุต่ำกว่า 16 ปี เราจะถอดข้อมูลส่วนตัวของผู้เยาว์รายนั้นออกจากแฟ้มของเรา โดยผ่านการเข้าถึง และการใช้ไซต์ ท่านได้รับรอง และรับประกันแล้วว่าท่านมีอายุ 16 ปีหรือมากกว่านั้น ถ้าที่อายุต่ำกว่า 16 ปี โปรดอย่าส่งข้อมูลส่วนตัวใดๆ ให้กับเรา และอาศัยให้พ่อแม่หรือผู้ปกครองทำการช่วยเหลือท่าน
 4.  
 5. วิธีการที่เราเก็บข้อมูลของท่าน
   
  1. ในขอบเขตเท่าที่กฎหมายที่เกี่ยวข้องอนุญาต เราอาจเก็บข้อมูลเกี่ยวกับตัวท่านเมื่อท่าน:-
  2.  
   • กรอกแบบคำขอรับบริการใดๆ เราอาจเก็บข้อมูล เช่น ชื่อ ที่อยู่ อีเมล หมายเลขโทรศัพท์ของท่าน และอาณาเขตที่ท่านอยู่
   •  
   • ลงทะเบียนเข้าใช้ไซต์ของเรา เราอาจเก็บข้อมูล เช่น ชื่อ ที่อยู่ อีเมล หมายเลขโทรศัพท์ของท่าน และอาณาเขตที่ท่านอยู่
   •  
   • ออกคำสั่งซื้อโดยการใช้ไซต์ของเรา เราอาจเก็บข้อมูล เช่น ชื่อ ที่อยู่ อีเมล หมายเลขโทรศัพท์ของท่าน รายละเอียดของการชำระเงิน และอาณาเขตที่ท่านอยู่
   •  
   • ติดต่อกับแผนกบริการลูกค้า ไม่ว่าจะผ่านทางอีเมล โทรศัพท์ หรือ live chat เราอาจเก็บข้อมูล เช่น ชื่อ ที่อยู่ อีเมล หมายเลขโทรศัพท์ของท่าน
   •  
   • ลงชื่อเข้าเป็นสมาชิกของ CHARLES & KEITH เราอาจเก็บข้อมูล เช่น ชื่อ ที่อยู่ อีเมล หมายเลขโทรศัพท์ของท่าน รายละเอียดของการชำระเงิน และอาณาเขตที่ท่านอยู่
   •  
   • สมัครรับข่าวสาร และคอนเทนต์ด้านการตลาดอื่นๆ เราอาจเก็บข้อมูล เช่น ชื่อ ที่อยู่ อีเมล หมายเลขโทรศัพท์ของท่าน และอาณาเขตที่ท่านอยู่
   •  
   • เข้ามีส่วนร่วมในการสำรวจ เข้าทำการแข่งขัน จับสลากรางวัลใดๆ เราอาจเก็บข้อมูล เช่น ชื่อ ที่อยู่ อีเมล หมายเลขโทรศัพท์ของท่าน และอาณาเขตที่ท่านอยู่
   •  
   • ทำการสื่อสารโต้ตอบกับเราโดยใช้โซเชียล มีเดีย เราอาจเก็บข้อมูล เช่น อีเมลของท่าน การจัดการโซเชียล มีเดีย ของท่าน และอาณาเขตที่ท่านอยู่
   •  
   • บันทึกโทรทัศน์วงจรปิดของเราในร้านค้าหรือบริเวณสถานที่ทางกายภาพของเรา เราอาจเก็บข้อมูล เข่น การบันทึกภาพของท่าน
   •  
   • การติดต่อเราทางออฟไลน์ เราอาจเก็บข้อมูล เช่น ชื่อ หมายเลขโทรศัพท์ของท่าน และอาณาเขตที่ท่านอยู่
   •  
   • จากหุ้นส่วนของเรา เราอาจเก็บข้อมูล เช่น ชื่อ อีเมล หมายเลขโทรศัพท์ของท่าน และอาณาเขตที่ท่านอยู่
    
  3. การจัดหาข้อมูลส่วนตัวของท่านให้แก่เราไม่ใช่ภาคบังคับ อย่างไรก็ตาม ถ้าท่านเลือกที่จะไม่แบ่งปันข้อมูลนี้กับเรา ท่านอาจไม่สามารถซื้อสินค้าจากไซต์ของเราได้ และท่านไม่อาจได้รับประสบการณ์ลูกค้าโดยรวมสูงสุด
 6.  
 7. วิธีการที่เราใช้ข้อมูลของท่าน
   
  1. เราอาจใช้ข้อมูลของท่านเพื่อเหตุผลดังต่อไปนี้:-
  2.  
   • เพื่อปฏิบัติการไซต์ เช่น เพื่อ:-
     
    • ดำเนินการชำระเงิน และคืนเงิน
    • ส่งมอบสินค้าที่ท่านซื้อ
    • จัดการการคืนสินค้า
    • จัดหาการสนับสนุนการบริการลูกค้าต่อท่าน ไม่ว่าจะทางออนไลน์ หรือออฟไลน์ก็ตาม
    • ทำการสำรวจ การแข่งขัน หรือการส่งเสริม
    • ติดต่อสื่อสารกับท่าน ไม่ว่าจะทางออนไลน์ หรือออฟไลน์ และบนแพล็ตฟอร์มใดๆ
   •  
     
   • จัดการความต้องการที่จำเป็นทางธุรกิจของเรา เช่น การทดสอบระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของเรา การวิจัย การวิเคราะห์ข้อมูล การปรับปรุงไซต์ของเรา และการพัฒนาผลิตภัณฑ์ และการบริการใหม่ๆ
   •  
   • ป้องกันการกระทำฉ้อฉล และการกระทำมุ่งร้ายอื่นๆ
   •  
   • จัดหาการตลาดต่อท่านเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ การแข่งขัน ของแถม และการสำรวจ
   •  
   • จัดหาการบริการตามสั่ง และเป็นส่วนตัวต่อท่าน เช่น การวิเคราะห์ และการทำนายความสนใจของท่านเพื่อที่จะทำให้ประสบการณ์ออนไลน์ของท่านเป็นไปตามความต้องการ รวมทั้งการแสดงสิ่งต่างๆ ซึ่งเป็นที่สนใจของท่านต่อท่าน
   •  
   • ตอบสนองต่อคำขอของท่าน เช่น ติดต่อท่านเมื่อท่านได้ยื่นคำถาม/ข้อสอบถามต่อแผนกบริการลูกค้าของเรา
   •  
   • สร้างฟีทเจอร์ และผลิตภัณฑ์ใหม่ และน่าตื่นเต้นสำหรับลูกค้าของเรา
   •  
   • ปฏิบัติตามข้อกำหนดหรือภาระผูกพันซึ่งมีอำนาจควบคุม
   •  
   • ทำการสืบสวนหรือดำเนินการเกี่ยวกับการฝ่าฝืนข้อกำหนด และเงื่อนไขสำหรับการบริการของเรา
   •  
   • ทำการตรวจสอบวิเคราะห์สถานะที่จำเป็น เช่น การตรวจสอบความน่าเชื่อถือ
   •  
   • บังคับใช้สิทธิ์ตามกฎหมายของเรา
   •  
   • การกระทำอื่นใดที่เกี่ยวข้องอย่างสมเหตุสมผลกับจุดประสงค์ที่ระบุไว้ข้างต้น
    
  3. เรายังไม่เปิดเผย และรวบรวมข้อมูลส่วนตัวเพื่อประกันว่าไม่อาจระบุตัวตนท่านได้ และใช้ข้อมูลเพื่อการวิเคราะห์ข้อมูล และจุดประสงค์อื่นๆ ที่ชอบด้วยกฎหมาย
 8.  
 9. การเก็บรักษาข้อมูล
   
  1. เราจะเก็บรักษาข้อมูลของท่านไว้นานตราบเท่าที่ท่านมีบัญชีของท่านอยู่ หรือนานเท่าที่จำเป็นที่จะจัดหาการบริการของเราให้แก่ท่าน หรือ (ในกรณีของการติดต่อใดๆ ที่ท่านอาจมีกับแผนกบริการลูกค้าของเรา) นานเท่าที่จำเป็นที่จะจัดหาการรายงาน และการวิเคราะห์แนวโน้มที่เกี่ยวข้องกับการสนับสนุนให้เท่านั้น
  2.  
  3. เรายังอาจเก็บข้อมูลของท่านไว้ต่อไปแม้หลังจากที่ท่านได้ปิดบัญชีของท่านไปแล้วหรือเมื่อไม่จำเป็นต้องจัดหาการบริการให้แก่ท่านอีกแล้วก็ได้ นี่เป็นเพื่อจุดประสงค์ที่จำเป็นตามสมควรแก่เหตุผล หรือเมื่อเราถูกกำหนดให้ต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดทางกฎหมายหรือทางการควบคุม แก้ไขปัญหาข้อพิพาท ป้องกันการฉ้อฉล และการใช้ในทางที่ผิด หรือบังคับใช้ข้อกำหนด และเงื่อนไขของเรา
 10.  
 11. ข่าวสารด้านการตลาด
   
  1. ถ้าท่านให้อนุญาตต่อเรา เราจะส่งข่าวสารด้านการตลาดให้แก่ท่านทางอีเมล และ/หรือ SMS เพื่อคอยแจ้งให้ท่านทราบถึงสิ่งที่เราทำอยู่ และที่จะช่วยให้ท่านดู และหาผลิตภัณฑ์ของเราได้
  2.  
  3. ท่านสามารถเลิกรับข่าวสารด้านการตลาดจากเราเมื่อใดก็ได้โดยการทำสิ่งต่อไปนี้:-
    
   • ผ่านการตั้งค่าบัญชีของท่าน
   • โดยการคลิกที่ลิงค์ ‘unsubscribe’ ในอีเมลใดๆ หรือ
   • โดยการติดต่อทีแผนกบริการลูกค้าของเรา
  4.  
  5. เมื่อท่านทำเช่นนี้ เราจะประกันว่าท่านไม่ได้รับข่าวสารด้านการตลาดต่อไปอีก โปรดทราบว่าอาจต้องใช้เวลาสองสามวันสำหรับปรับปรุงระบบของเราทั้งหมดให้ทันกาล ดังนั้น ท่านจึงอาจยังได้รับข่าวสารจากเราในขณะที่เราดำเนินการตามคำขอของท่าน กระบวนการนี้จะไม่หยุดยั้งเราจากการจัดหาการติดต่อสื่อสารการบริการ เช่น การปรับปรุงคำสั่งซื้อให้ทันกาล
 12.  
 13. การดูการโฆษณาออนไลน์
   
  1. เราทำการโฆษณาออนไลน์เพื่อแจ้งให้ทราบว่าเรากำลังทำอะไรอยู่ และที่จะช่วยให้ท่านดู และหาผลิตภัณฑ์ของเราได้
  2.  
  3. เราตั้งใจจะแสดงพาดหัวข่าว และการโฆษณาของ CHARLES & KEITH ที่เกี่ยวข้องกับท่านผ่านเครือข่ายการตลาดดิจิตอลต่างๆ การแลกเปลี่ยนโฆษณา และโซเชียล มีเดีย เรายังใช้เทคโนโลยีในการโฆษณาต่างๆ เช่นบริการ pixels, cookies และ ad tags โปรดดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับเทคโนโลยีที่เราใช้ได้จากนโยบายว่าด้วยคุกกี้ของเราข้างล่างนี้/li>
    
  4. เราจะปรับพาดหัวข่าว และโฆษณาให้เป็นที่น่าสนใจต่อท่านโดยขึ้นอยู่กับวิธีการที่ท่านใช้ไซต์ (ตัวอย่างเช่น ประวัติการสืบค้นของท่าน และคอนเทนต์ที่ท่านได้อ่านมาก่อนหน้านี้)
 14.  
 15. การแบ่งปันข้อมูลของท่าน
   
  1. เราไม่ได้นำข้อมูลส่วนตัวของท่านไปขายให้แก่บุคคลภายนอกใดๆ
  2.  
  3. อย่างไรก็ดี ในฐานะเป็นส่วนสำคัญส่วนหนึ่งของการจัดหาการบริการของเราให้แก่ท่าน เรานำข้อมูลของท่านไปแบ่งปันกับบริษัทประเภทต่อไปนี้:
    
   • บริษัทในกลุ่มบริษัทของเรา เนื่องจากหน่วยงานต่างๆ ของกลุ่มรับผิดชอบสำหรับกิจกรรมที่แตกต่างกันออกไป
   • บริษัทที่เกี่ยวข้องในการหาสินค้าที่ท่านซื้อมาให้แก่ท่าน เช่น ผู้ให้บริการการชำระเงิน คลังสินค้า ผู้บรรจุหีบห่อสินค้า และบริษัทส่งมอบสินค้า
   • ผู้ให้บริการทางวิชาชีพ เช่น ตัวแทนด้านการตลาด หุ้นส่วนการโฆษณา เว็บไซต์แม่ข่าย และผู้จัดหาแพล็ตฟอร์มบุคคลภายนอก ซึ่งช่วยเราในการดำเนินธุรกิจของเรา
   • หน่วยงานบังคับใช้กฎหมาย และป้องกันการฉ้อฉล หรือใครก็ตามที่กฎหมายกำหนด และ
   • บริษัทที่ท่านอนุมัติ เช่น ไซต์โซเชียล มีเดียต่างๆ (ถ้าท่านเลือกที่จะเชื่อมโยงบัญชีของท่านกับเรา)
  4.  
  5. เรายังอาจใช้ผู้ประมวลผลข้อมูล และบริษัทที่เกี่ยวข้องอื่นๆ ระหว่างทางในการดำเนินธุรกิจของเรา เราคุ้มครองข้อมูลส่วนตัวของท่านโดยการใช้สัญญาการคุ้มครองข้อมูลกับผู้ประมวลผลข้อมูลของเรา และบริษัทที่เกี่ยวข้อง สัญญาคุ้มครองข้อมูลเหล่านี้สอดคล้องกับ GDPR
  6.  
  7. เราอาจจัดหาข้อมูลโดยรวมแต่ในแบบนิรนาม และการวิเคราะห์ (ซึ่งไม่ได้แสดงเอกลักษณ์ของท่าน) เกี่ยวกับลูกค้าของเราให้แก่บุคคลภายนอกก็ได้
  8.  
  9. ในกรณีที่บริษัท อาร์มิน ซีสเท็มส์ จำกัด Charleskeith.com Pte. Ltd และ/หรือสินทรัพย์ขององค์กรเหล่านี้ถูกขาย ได้ไป หรือควบรวมกับบุคคลภายนอก ยังผลให้ข้อมูลส่วนตัวของท่านถูกโอนไปยังบุคคลภายนอกดังกล่าว ข้อมูลส่วนตัวของท่านจะยังคงอยู่ใต้บังคับของนโยบายว่าด้วยความเป็นส่วนตัวที่สอดคล้องกับข้อกำหนดของ GDPR ต่อไป
 16.  
 17. คุกกี้
   
  1. เราใช้คุกกี้ในไซต์ของเรา คุกกี้คือไฟล์เล็กๆ ในอุปกรณ์ของท่านที่ใช้เพื่อรวบรวม และเก็บข้อมูล คุกกี้ช่วยให้เรากำหนดหาเอกลักษณ์ของอุปกรณ์ของท่าน รักษาความปลอดภัยให้กับการเข้าถึงของท่านไปยังเว็บไซต์ของเรา และช่วยให้เราตรวจจับได้ว่ามีใครพยายามที่จะเข้าถึงบัญชีของท่านจากอุปกรณ์อื่นหรือไม่ อีกนัยหนึ่งคือ คุกกี้ช่วยให้เราเก็บข้อมูลที่เราใช้ในการให้การบริการที่ดีที่สุดที่สามารถทำได้ต่อท่าน คุกกี้ยังช่วยให้เราจัดหาโฆษณาที่เกี่ยวข้องต่อท่านได้
  2.  
  3. เราใช้คุกกี้ต่อไปนี้ในไซต์ของเรา:-
   1. คุกกี้ที่จำเป็นอย่างเข้มงวด คุกกี้เหล่านี้ปฏิบัติการอยู่เสมอ และจำเป็นเพื่อให้ไซต์ปฏิบัติหน้าที่ได้ ท่านสามารถปรับการตั้งค่าเบราว์เซอร์ของท่านให้ขัดขวางหรือแจ้งให้ท่านทราบเกี่ยวกับคุกกี้เหล่านี้ได้ แต่ทว่า นี่จะส่งผลกระทบถึงวิธีการที่ไซต์ปฏิบัติการเวลาที่ท่านใช้มัน
   2. คุกกี้ที่เป็นฟังชั่นการทำงานของไซต์ ช่วยให้ท่านนำทางไซต์ของเราได้ ยังใช้เพื่อจดจำความโปรดปรานของท่าน และปรับปรุงให้คุณลักษณะสำคัญดีขึ้น เช่น “Add to Bag” และ “Add to Wish list”
   3. คุกกี้สิ่งที่ลูกค้าชื่นชอบ ใช้เพื่อจดจำการซื้อ และการเลือกชมสินค้า (เช่น ภาษาหรือตำแหน่งที่ตั้งของท่าน) เพื่อที่เราจะได้สามารถสร้างประสบการณ์ในการจับจ่ายใช้สอยที่เพลิดเพลิน และเฉพาะตัวสำหรับท่านได้
   4. คุกกี้การวิเคราะห์ไซต์ ใช้เพื่อติดตามควบคุม วัด และวิเคราะห์สมรรถนะของเว็บไซต์ของเราเพื่อปรับปรุงการทำงานของมัน และประสบการณ์ในการจับจ่ายใช้สอยของท่าน
   5. คุกกี้กำหนดเป้าหมาย จัดหาโฆษณาตามสั่งให้แก่ท่าน
  4.  
  5. เพื่อช่วยให้เราจัดวางคุกกี้เหล่านี้ไว้บนอุปกรณ์ของท่าน และเข้าถึงคุกกี้เหล่านี้ได้เมื่อท่านไปที่ไซต์ เรากำหนดให้ท่านต้องให้ความยินยอมของท่านโดยการคลิกที่ปุ่ม “Accept all cookies” ถ้าท่านประสงค์ที่จะเลือกออกจากคุกกี้การวิเคราะห์ไซต์ และคุกกี้กำหนดเป้าหมาย โปรดคลิกที่ปุ่ม “Opt out of other cookies” ถ้าท่านยังคงใช้ไซต์ของเราโดยไม่เลือกทางเลือกใด เราจะถือว่าเป็นความยินยอมให้เรานำคุกกี้มาไว้บนอุปกรณ์ของท่าน ถ้าท่านไม่ต้องการที่จะรับคุกกี้ ท่านก็สามารถเปลี่ยนการตั้งค่าเบราว์เซอร์ของท่านบนคอมพิวเตอร์ของท่านหรืออุปกรณ์อื่นใดที่ท่านใช้อยู่เพื่อเข้าถึงการบริการของเราได้ โปรดทราบว่า โดยการลบหรือปิดการใช้งานคุกกี้ในอนาคต ประสบการณ์ของผู้ใช้ของท่านอาจได้รับผลกระทบเนื่องจากการปิดการใช้งานคุกกี้นั้นจำกัดไซต์ของเราจากการปฏิบัติหน้าที่บางประการ ท่านสามารถเปลี่ยนคุกกี้ที่เราจัดวางไว้บนอุปกรณ์ของท่านเมื่อใดก็ได้
  6.  
  7. ท่านอาจคลิกที่นี่ถ้าท่านประสงค์ที่จะค้นหาเรื่องราวเพิ่มเติมเกี่ยวกับคุกกี้
 18.  
 19. การคุ้มครองข้อมูล
   
  1. เราได้นำการคุ้มกันความปลอดภัยที่ออกแบบมาเพื่อคุ้มครองข้อมูลส่วนตัวของท่าน เช่น HTTPS มาใช้ปฏิบัติ ในขณะที่เราอุทิศตนให้แก่การรักษาความปลอดภัยให้กับระบบ และไซต์ของเรา เราไม่สามารถรับประกันความปลอดภัยของข้อมูลใดๆ ที่ท่านส่งให้แก่เราได้ ไม่มีการรับประกันใดๆ ว่าข้อมูลไม่อาจถูกเข้าถึง เปิดเผย เปลี่ยนแปลง หรือทำลายได้โดยการกระทำผิดการคุ้มกันทางกายภาพ ทางเทคนิค หรือทางการจัดการทางกายภายใดๆ ของเรา
  2.  
  3. ท่านต้องรับผิดชอบสำหรับการรักษาความปลอดภัย และดูแลรักษาความเป็นส่วนตัวของข้อมูลรหัสผ่าน และการลงทะเบียนบัญชี/โปรไฟล์ของท่าน และพิสูจน์ยันว่าข้อมูลที่เราเก็บรักษาไว้เกี่ยวกับท่านนั้นถูกต้อง และเป็นปัจจุบัน เราไม่ต้องรับผิดชอบสำหรับการคุ้มครองข้อมูลใดๆ ที่เราแบ่งปันกับบุคคลภายนอกบนพื้นฐานของการต่อเชื่อมบัญชีที่ท่านได้อนุญาตไว้
  4.  
  5. เราได้แต่งตั้งเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลให้ดูแลการปฏิบัติตาม GDPR ของเรา เรายังอาจแต่งตั้งลูกจ้างคนอื่นๆ กับกลุ่มบริษัทของเราให้กระทำการแทนในนามของเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลหรือรับผิดชอบสำหรับการเก็บ ประมวลผล และใช้ข้อมูลของท่านวันต่อวันได้ด้วย
  6.  
  7. ท่านสามารถติดต่อเราได้ที่: privacy.lifestyle@minor.com
 
 • สิทธิ์ของท่าน
   
  1. เราเคารพสิทธิ์ของท่านภายใต้ GDPR สิทธิ์ของท่านประกอบด้วยสิทธิ์ต่อไปนี้:-
    
   • สิทธิ์ที่จะได้รับแจ้งให้ทราบเกี่ยวกับวิธีที่ข้อมูลส่วนตัวของท่านกำลังถูกนำไปใช้
   •  
   • สิทธิ์ที่จะเข้าถึงข้อมูลส่วนตัวที่เราถือไว้เกี่ยวกับตัวท่าน
   •  
   • สิทธิ์ที่จะร้องขอให้แก้ไขข้อมูลส่วนตัวที่ไม่ถูกต้องที่เราถือไว้เกี่ยวกับตัวท่าน (แม้ว่าท่านสามารถทำเรื่องนี้ได้เองเป็นส่วนใหญ่ผ่านทาง My Account);
   •  
   • สิทธิ์ที่จะขอให้ลบข้อมูลของท่าน หรือที่จะให้หยุดการประมวลผลข้อมูลหรือเก็บรวบรวมข้อมูลในพฤติการณ์บางประการ
   •  
   • สิทธิ์ที่จะเลิกรับข่าวสารด้านการตลาดโดยตรง (ซึ่งท่านสามารถทำได้ผ่าน My Account) และที่จะถอนความยินยอมสำหรับการประมวลผลอื่นๆ ที่ตั้งอยู่บนพื้นฐานของความยินยอมได้ทุกเมื่อ
   •  
   • สิทธิ์ที่จะร้องขอให้เราโอนหรือทำ port elements ของข้อมูลของท่านไปให้แก่ท่านหรือผู้ให้บริการอีกรายหนึ่ง
   •  
   • สิทธิ์ที่จะร้องเรียนต่อผู้ควบคุมการคุ้มครองข้อมูลของท่าน และ
   •  
   • สิทธิ์ที่จะถอนความยินยอมของท่านโดยการเขียนถึงเราที่ privacy.lifestyle@minor.com
  2.  
  3. ถ้าท่านต้องการใช้สิทธิ์ของท่าน ทำการร้องเรียน หรือเพียงมีคำถามต่างๆ กรุณาคลิกที่นี่เพื่อติดต่อกับแผนกบริการลูกค้าของเรา
  4.  
  5. ท่านสามารถติดต่อกับทีมงานความเป็นส่วนตัวของเราได้ที่ privacy.lifestyle@minor.com หรือผ่านทาง Customer Service ผ่านเว็บไซต์ของเรา ท่านยังสามารถเขียนถึงเราได้ที่:
 •  
 • การเปลี่ยนแปลงต่อวิธีที่เราคุ้มครองความเป็นส่วนตัวของท่าน
   
  1. เราอาจแก้ไขเพิ่มเติมนโยบายนี้ได้เป็นครั้งคราวเพื่อสะท้อนให้เห็นถึงวิธีที่เราประมวลผลข้อมูลของท่าน
  2.  
  3. ถ้าเราทำการเปลี่ยนแปลงที่มีนัยสำคัญ เราจะแสดงอย่างชัดเจนไว้บนเว็บไซต์ของเราหรือบริการอื่นๆ ของเรา หรือโดยวิธีการติดต่ออื่นบางประการ เช่น อีเมล เพื่อที่ท่านจะได้สามารถดูการเปลี่ยนแปลงก่อนที่จะยังคงใช้ไซต์ของเราต่อไปได้ ถ้าท่านคัดค้านต่อการเปลี่ยนแปลงใดๆ ท่านก็อาจปิดบัญชีของท่านได้
  4.  
  5. ท่านรับทราบว่าการที่ท่านยังคงใช้การบริการของเราต่อไปหลังจากที่เราตีพิมพ์เผยแพร่หรือส่งคำบอกกล่าวเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงของเราต่อนโยบายนี้หมายความว่า การเก็บรวบรวม การใช้ และการแบ่งปันข้อมูลส่วนตัวของท่านอยู่ใต้บังคับของนโยบายที่ปรับปรุงใหม่นั้น
 •  
 • วิธีการติดต่อเรา
   
  1. ถ้าท่าน:
    
   • มีข้อสงสัยหรือข้อมูลป้อนกลับใดๆ เกี่ยวกับคำบอกกล่าวนี้
   •  
   • อยากให้เราหยุดใช้ข้อมูลของท่าน หรือ
   •  
   • ต้องการใช้สิทธิ์ใดๆ ของท่านตามที่แสดงไว้ข้างบนนี้ หรือทำการร้องเรียนใดๆ
    
   โปรดอย่ารั้งรอที่จะติดต่อแผนกบริการลูกค้าของเรา ซึ่งจะยินดีตอบคำถามใดๆ ที่ท่านอาจมี ท่านยังสามารถติดต่อทีมงานบริการลูกค้าของเราผ่านทางเว็บไซต์ของเราได้ด้วย ท่านยังสามารถเขียนถึงเราได้ที่:
    
   แผนกบริการลูกค้า CHARLES & KEITH
    
   บริษัท อาร์มิน ซีสเท็มส์ จำกัด
    
   88 อาคารเดอะพาร์ค ชั้น 12
    
   ถนนรัชดาภิเษก แขวงคลองเคย
    
   เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110
    
    
   โทร: +66 2365 6283
    
 •