ข้อกำหนด และเงื่อนไขของการใช้ประโยชน์

 
บริษัท อาร์มิน ซีสเท็มส์ จำกัด กับ Charleskeith.com Pte. Ltd (เรียกรวมกันว่า "เรา" หรือ "ของเรา") เป็นผู้ดำเนินการเว็บไซต์ แอปพลิเคชันเคลื่อนที่ หรือแพลตฟอร์มโซเชียล มีเดีย นี้ ("ไซต์")
 
การเข้าถึงยังไซต์นี้ และ/ หรือการบริการ (ทั้งสองคำนิยามไว้ข้างล่างนี้) อยู่ใต้บังคับของข้อกำหนด และเงื่อนไขเหล่านี้ และนโยบายว่าด้วยความเป็นส่วนตัว คุกกี้ และการคุ้มครองข้อมูลของเรา (เรียกรวมกันว่า “ข้อกำหนดของเว็บ”) โดยการเข้าถึงไซต์นี้ การสั่งผลิตภัณฑ์ และ/ หรือการใช้การบริการ ท่านยินยอมถูกผูกพันตนตามกฎหมายโดยข้อกำหนดของเว็บเหล่านี้ บางครั้ง จะมีการนำข้อกำหนดเพิ่มเติมมาใช้บังคับ ถ้าท่านไม่ยอมรับข้อกำหนดของเว็บเหล่านี้ โปรดออกจากไซต์ และยุติการใช้การบริการโดยทันที
 
 
 

 
 1. คำรับรอง และคำรับประกัน
   
  1. ท่านรับรอง และรับประกันโดยเอกสารฉบับนี้ว่า:
   1. ท่านได้อ่าน และยอมรับข้อกำหนดของเว็บทั้งหมดแล้ว
   2.  
   3. ท่านมีอายุอย่างน้อย 16 ปี และมีความสามารถ สิทธิ์ อำนาจ และอำนาจหน้าที่ตามกฎหมายที่จำเป็นที่จะยอมรับข้อกำหนดของเว็บเหล่านี้ได้ และท่านจะ
    1. เข้าถึงไซต์นี้โดยการใช้การบริการ และการทำสัญญาในฐานะส่วนตัวของท่านเอง หรือ
    2. เข้าถึงไซต์นี้โดยการใช้การบริการ และการทำสัญญาแทนในนามของบริษัทแห่งหนึ่ง หรือองค์กรตามกฎหมายอื่น
   4.  
   5. ท่านได้รับอนุญาตให้ผูกพันองค์กร (ตัวท่านเอง หรือองค์กรบริษัทของท่าน) ซึ่งท่านกำลังทำสัญญาแทนในนามขององค์กรนั้นอยู่ และองค์กรดังกล่าวยินยอมที่จะผูกพันตนโดยข้อกำหนดของเว็บเหล่านี้ และ
   6.  
   7. ข้อมูลทั้งหมดที่ท่านจัดหาให้แก่ CHARLES & KEITH (รวมทั้ง โดยไม่จำกัด ข้อมูลส่วนตัว และข้อมูลการติดต่อ) เป็นข้อมูลที่ถูกต้อง และสมบูรณ์
 2.  
 3. คำนิยาม
   
  1. ในสัญญานี้ ให้นำคำนิยามต่อไปนี้มาใช้บังคับ นอกจากบริบทจะไม่อนุญาตให้ทำได้:
   1. บัญชี นิยามไว้ในข้อ 5.1
   2.  
   3. สัญญา หมายถึงสัญญาที่ข้อกำหนดของเว็บก่อขึ้น
   4.  
   5. คอนเทนต์ของ CHARLES & KEITH หมายถึงคอนเทนต์ทั้งหมดของ CHARLES & KEITH ที่จัดหาให้บน หรือผ่านทางไซต์นี้
   6.  
   7. คอมพิวเตอร์ หมายถึงเครื่องคอมพิวเตอร์ โน้ตบุ๊ค ผู้ช่วยดิจิทัลส่วนตัว โทรศัพท์เคลื่อนที่ อุปกรณ์แท็บเล็ต หรืออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์อื่นๆ ของท่านที่ใช้เพื่อเข้าถึงยังไซต์นี้ หรือการบริการ
   8.  
   9. คอนเทนต์ หมายถึงรายการผลิตภัณฑ์ รายละเอียดของผลิตภัณฑ์ และการรีวิว วัสดุ ข้อมูลข่าวสาร ข่าว การโฆษณา รายชื่อ ข้อมูล ข้อมูลป้อนเข้า ข้อความ เพลง เสียง วีดิทัศน์ รูปภาพ ภาพ ซอฟต์แวร์ บล็อก เว็บแคสต์ พอดแคสต์ การกระจายเสียง ข้อความ ข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะ ความคิด และคอนเทนต์อื่นๆ
   10.  
   11. ไซต์ที่ต่อเชื่อม หมายถึงเว็บไซต์ที่มีการเชื่อมต่อของเว็บไซต์นั้นปรากฏอยู่บนไซต์
   12.  
   13. เครื่องหมาย หมายถึงตรา เครื่องหมายการค้า และเครื่องหมายการบริการที่ใช้อยู่บนไซต์
   14.  
   15. นโยบายว่าด้วยความเป็นส่วนตัว หมายถึง นโยบายของเรา คุกกี้ และนโยบายการคุ้มครองข้อมูล ที่แสดงไว้บนไซต์ ซึ่งอาจแก้ไขเพิ่มเติมได้เป็นครั้งคราว
   16.  
   17. ผลิตภัณฑ์ หมายถึงผลิตภัณฑ์ และ/ หรือการบริการซึ่ง CHARLES & KEITH เชื้อเชิญให้สั่งซื้อบนไซต์นี้
   18.  
   19. เซิร์ฟเวอร์ หมายถึงซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์ ระบบ และเซิร์ฟเวอร์ที่เป็นแม่ข่าย ปฏิบัติการ จัดการ จัดหา หรือมีส่วนช่วยต่อไซต์ และการบริการ
   20.  
   21. การบริการ นิยามไว้ในข้อ 3.2
   22.  
   23. ไซต์ หมายถึงเว็บไซต์ที่ www.charleskeith.co.th หรือแอปพลิเคชันเคลื่อนที่
   24.  
   25. ผลิตภัณฑ์ของบุคคลภายนอก หมายถึงผลิตภัณฑ์ และการบริการของบุคคลภายนอกที่โฆษณาไว้บน หรือมีให้ใช้ประโยชน์ได้ที่ ไซต์ หรือเว็บไซต์ที่ต่อเชื่อมจากไซต์ รวมทั้งผลิตภัณฑ์ที่บุคคลภายนอกจัดหาให้
   26.  
   27. คอนเทนต์ของผู้ใช้บุคคลภายนอก หมายถึงคอนเทนต์ของผู้ใช้ทั้งหมดซึ่งท่านไม่ได้เป็นผู้สร้างขึ้น ส่ง หรือโพสต์
   28.  
   29. คอนเทนต์ของผู้ใช้ หมายถึงคอนเทนต์ทั้งหมดบนไซต์นี้ซึ่งผู้ใช้ของไซต์เป็นผู้สร้างขึ้น ส่ง โพสต์ หรืออัปโหลด
   30.  
   31. ข้อกำหนดของเว็บ หมายถึงข้อกำหนด และเงื่อนไขของไซต์ ตลอดจนนโยบายว่าด้วยความเป็นส่วนตัว คุกกี้ และการคุ้มครองข้อมูล
  2.  
  3. คำว่า "รวมถึง" และ "รวมทั้ง" ไม่ให้แปลความว่ามีผลในทางจำกัดใดๆ
  4.  
  5. หัวข้อเรื่องของสัญญานี้ไม่มีผลทางกฎหมายใดๆ หรือจะส่งผลกระทบถึงการแปลความของสัญญานี้ในทางใดๆ
 4.  
 5. ไซต์ และการบริการ
   
  1. เราเป็นผู้ถือกรรมสิทธิ์ของไซต์ และดูแลรักษาไซต์
  2.  
  3. เราอาจเสนอการบริการหนึ่ง หรือหลายบริการดังต่อไปนี้ให้ในขณะนี้ หรือในอนาคตบน หรือผ่านทางไซต์ (เรียกแต่ละรายการว่า "การบริการ" และเรียกรวมกันว่า "บรรดาการบริการ")
   1. การสั่งซื้อผลิตภัณฑ์แบบออนไลน์
   2.  
   3. การเข้าถึงคอนเทนต์
   4.  
   5. โปรแกรม หรือเครื่องมือสืบค้นข้อมูล
   6.  
   7. แพลตฟอร์มที่จะสร้าง อัปโหลด และจัดให้มีคอนเทนต์ของผู้ใช้ต่อสาธารณะ
   8.  
   9. การรีวิวผลิตภัณฑ์ และแคตตาล็อก กระดานข่าว ฟอรัม บล็อก เครื่องมือการติดต่อสื่อสาร และ
   10.  
   11. คุณลักษณะเด่น คอนเทนต์ หรือแอปพลิเคชันอื่นใดที่เราอาจเสนอให้บนไซต์เป็นครั้งคราวด้วยดุลพินิจแต่เพียงผู้เดียว และเด็ดขาดของเรา
  4.  
  5. ท่านรับทราบ และยินยอมว่า โดยการออกคำสั่งซื้อผลิตภัณฑ์ และเข้าถึง และใช้การบริการใดๆ จะถือว่าท่านได้เห็นชอบต่อข้อกำหนดของเว็บแล้ว
 6.  
 7. เงื่อนไขของการใช้คอนเทนต์
   
  1. ท่านไม่อาจทำซ้ำ แก้ไข ปรับเปลี่ยน แปล ตีพิมพ์เผยแพร่ แสดง สื่อสาร ส่ง กระจายเสีย พอดแคสต์ เว็บแคสต์ แจกจ่าย ขาย ซื้อขาย หรือหาประโยชน์ทางการค้า หรือทางอื่นซึ่งส่วนใดๆ ของ หรือการเข้าถึงยัง:
   1. การบริการใดๆ
   2.  
   3. ไซต์
   4.  
   5. คอนเทนต์ใดๆ ของ CHARLES & KEITH ยกเว้นโดยได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรล่วงหน้าจากเรา หรือนอกจากอนุญาตโดยแจ้งชัดไว้ในข้อกำหนดของเว็บเหล่านี้
   6.  
   7. คอนเทนต์ของผู้ใช้ใดๆ ยกเว้นโดยได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรล่วงหน้าจากเรา และเจ้าของของคอนเทนต์ ของผู้ใช้จำเพาะรายนั้นนอกจากท่านเป็นเจ้าของแต่เพียงผู้เดียวของคอนเทนต์ของผู้ใช้ดังกล่าว
  2.  
  3. โดยไม่ส่งผลกระทบต่อหลักการทั่วไปของข้อ 4.1 ท่านยินยอมที่จะไม่ทำซ้ำ แสดง หรือจัดหาการเข้าถึงยังการบริการ คอนเทนต์ของ CHARLES & KEITH หรือคอนเทนต์ของผู้ใช้บุคคลภายนอกบนเว็บไซต์ หรือเซิร์ฟเวอร์อื่น นี่รวมถึงการทำ framing, mirroring, linking, spidering, scraping หรือวิธีการทางเทคโนโลยีอื่นใด (รวมทั้งเทคโนโลยีใดที่จะมีขึ้นในอนาคตด้วย) โดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรล่วงหน้าจากเรา
  4.  
  5. คอนเทนต์ของ CHARLES & KEITH ทั้งหมดเป็นงานที่มีลิขสิทธิ์์ของบริษัท อาร์มิน ซีสเท็มส์ จำกัด Charleskeith.com Pte. Ltd หรือบริษัทในเครือของตน หรือของผู้จัดหาคอนเทนต์ หรือซอฟต์แวร์ของตน บริษัท อาร์มิน ซีสเท็มส์ จำกัด Charleskeith.com Pte. Ltd บริษัทในเครือของตนสงวน และรักษาไว้ซึ่งสิทธิ์ทั้งหมดต่อคอนเทนต์ การใช้คอนเทนต์ของ CHARLES & KEITH บางประการอาจอยู่ใต้บังคับของข้อกำหนดของสัญญาใบอนุญาตของผู้ใช้ปลายทางที่แนบมาด้วย
  6.  
  7. ท่านไม่อาจถอดรหัส ทำวิศวกรรมย้อนกลับ หรือไม่ก็พยายามที่จะหารหัสต้นทางของคอนเทนต์ของ CHARLES & KEITH ใดๆ ที่มีให้ใช้ได้บนไซต์ หรือผ่านทางการบริการใด ยกเว้นภายใต้พฤติการณ์จำเพาะที่กฎหมาย หรือเราแสดงออก และอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรไว้
 8.  
 9. รหัสผ่าน และบัญชี
   
  1. เราอาจกำหนดให้ท่านลงทะเบียนบัญชีออนไลน์ ("บัญชี") เพื่อช่วยให้ท่านสามารถเข้าถึง และใช้บางส่วนของไซต์นี้ หรือเข้าถึงการบริการบางประการได้
  2.  
  3. ท่านยินยอมว่าบัญชีของท่านมีไว้เพื่อการใช้ประโยชน์ส่วนตัวของท่านเพียงอย่างเดียวเท่านั้น ท่านยินยอมโดยสัญญานี้ที่จะไม่:
   1. แบ่งปันกับ หรืออนุญาตให้ผู้อื่นใช้บัญชีของท่าน หรือ
   2.  
   3. มอบหมาย หรือไม่ก็โอนบัญชีของท่านให้แก่บุคคล หรือองค์การอื่นใด
   4.  
   5. ใช้บัญชีของท่านเพื่อจุดประสงค์ทางการค้า
  4.  
  5. ท่านจะต้องจัดหาข้อมูลบัญชีที่ถูกต้อง สมบูรณ์ และทันกาลให้แก่เรา การไม่ทำเช่นนั้นจะถือเป็นการผิดสัญญานี้ ซึ่งอาจยังผลให้มีการจำกัด พัก หรือยกเลิกบัญชีของท่านได้ทันที ท่านจะต้องคอยปรับปรุงข้อมูลบัญชีของท่านให้ทันกาลอยู่เสมอเพื่อประกันว่าบัญชีนั้นถูกต้อง เป็นปัจจุบัน และสมบูรณ์
  6.  
  7. อันเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการลงทะเบียนสำหรับบัญชี ท่านจะต้องเลือกรหัสผ่าน ("รหัสผ่าน") และรหัสประจำตัวผู้ใช้ ("รหัสประจำตัวผู้ใช้") ท่านไม่อาจ:
   1. เลือก หรือใช้รหัสประจำตัวผู้ใช้ของบุคคลอื่นโดยมีเจตนาที่จะปลอมเป็นตัวบุคคลนั้น
   2.  
   3. ใช้ชื่อใดๆ เพื่อให้ได้รับสิทธิ์ของบุคคลอื่นใดโดยไม่ได้รับอนุญาต หรือ
   4.  
   5. ใช้รหัสประจำตัวผู้ใช้ที่เราเห็นว่าไม่เหมาะสม หรือน่ารังเกียจในความเห็นของเรา
  8.  
  9. ท่านจะต้องแจ้งให้เราทราบโดยพลันถึงการใช้บัญชีของท่านที่ทราบ หรือต้องสงสัยว่าไม่ได้รับอนุญาต หรือการประพฤติผิดการรักษาความปลอดภัยที่ทราบ หรือต้องสงสัย รวมทั้งการสูญหาย การโจรกรรม หรือการเปิดเผยรหัสผ่านของท่านโดยไม่ได้รับอนุญาต ท่านจะต้องรับผิดชอบสำหรับการปกป้อง และดูแลรักษาการเก็บรักษาความลับของรหัสประจำตัวผู้ใช้ และรหัสผ่านของท่าน
  10.  
  11. ท่านจะต้องรับผิดชอบสำหรับ และเราจะมีสิทธิ์ที่จะพึ่งพา การติดต่อสื่อสารทั้งหมดที่ส่งผ่านการใช้รหัสประจำตัวผู้ใช้ และรหัสผ่านของท่าน และจะถือว่าการติดต่อสื่อสารดังกล่าวทั้งหมดเป็นการสื่อสารที่ทำขึ้น และออกโดยท่าน
  12.  
  13. ท่านจะต้องรับผิดชอบสำหรับคอนเทนต์ของผู้ใช้ ข้อความ และกิจกรรมออนไลน์ทั้งหมดที่ไซต์ที่ส่ง หรือทำขึ้นผ่านการใช้รหัสประจำตัวผู้ใช้ และรหัสผ่านของท่าน
  14.  
  15. เราจะไม่ต้องรับผิดชอบ หรือรับผิดสำหรับการสูญเสีย เสียหาย ต้นทุน ค่าใช้จ่าย หรือความรับผิดใดๆ ที่เกิดขึ้นอันเป็นผลของ หรือเกี่ยวเนื่องกับ การใช้รหัสประจำตัวผู้ใช้ หรือรหัสผ่านของท่านโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย หรืออย่างฉ้อฉล
  16.  
  17. ท่านยินยอมว่าเราสงวนสิทธิ์์ที่จะเปลี่ยน หรือมอบหมายรหัสประจำตัวผู้ใช้ และ/ หรือรหัสผ่านด้วยดุลพินิจของเราแต่เพียงผู้เดียวได้โดยการส่งคำบอกกล่าวแจ้งต่อท่าน เราจะไม่ต้องรับผิดสำหรับการสูญเสีย เสียหาย ต้นทุน หรือค่าใช้จ่ายที่ท่านก่อขึ้นอันเป็นผลของการเปลี่ยนแปลง หรือมอบหมายใหม่ดังกล่าว
 10.  
 11. การใช้ข้อมูลบัญชี
   
  1. โดยการจัดหาข้อมูลที่ร้องขอสำหรับบัญชีของท่าน ท่านยินยอมให้เราใช้ และเปิดเผยข้อมูลทั้งหมดเพื่อจุดประสงค์ต่างๆ ที่ระบุไว้ในนโยบายว่าด้วยความเป็นส่วนตัวของเราได้
 12.  
 13. การพัก และการยกเลิกบัญชี
   
  1. ท่านยินยอมว่าเรามีสิทธิ์ ด้วยดุลพินิจเด็ดขาดของเราแต่เพียงผู้เดียว และโดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า ที่จะ:
   1. จำกัด พัก หรือยกเลิกการเข้าถึงยังไซต์ หรือการบริการทั้งหมด หรือส่วนใดๆ และ/ หรือยกเลิก ปิด หรือพักบัญชีของท่าน ลบบัญชีของท่าน ข้อมูล และแฟ้มข้อมูลที่เกี่ยวข้องทั้งหมดในบัญชีของท่านได้โดยไม่ต้องแจ้งเหตุผลใดๆ และ
   2.  
   3. โดยไม่ส่งผลกระทบต่อหลักการทั่วไปของความข้างต้น เราสงวนสิทธิ์ที่จะปิดบัญชีของท่านได้ถ้าบัญชีนั้นไม่เคลื่อนไหวเป็นระยะเวลาหก (6) เดือน หรือมากกว่านั้น หรือถ้าท่านประพฤติผิดข้อกำหนดใดๆ ในสัญญานี้ หรือถ้าเราเชื่อว่าท่านได้ใช้บัญชีเพื่อกิจกรรมที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย และ/ หรือไม่เป็นที่พึงปรารถนา
  2.  
  3. ท่านยินยอมที่จะไม่ถือว่าเราต้องรับผิด หรือต้องรับผิดชอบสำหรับการสูญเสีย หรือเสียหายใดๆ ที่ท่านก่อขึ้น ซึ่งเกิดจาก หรือเกี่ยวเนื่องกับการพัก และ/ หรือการยกเลิกบัญชีของท่าน
 14.  
 15. ทรัพย์สินทางปัญญา
   
  1. ลิขสิทธิ์ สิทธิ์บัตร เครื่องหมาย แบบที่จดทะเบียนไว้ และสิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญาทั้งหมดที่ใช้อยู่ในการบริการ ไซต์ และคอนเทนต์ของ CHARLES & KEITH ทั้งหมด รวมทั้ง และโดยไม่จำกัด ลิขสิทธิ์ในคอนเทนต์ของผู้ใช้ จะยังคงเป็นของบริษัท อาร์มิน ซีสเท็มส์ จำกัด Charleskeith.com Pte. Ltd หรือบริษัทในเครือของตน ไซต์ได้รับการคุ้มครองทั้งหมดโดยลิขสิทธิ์ และสิทธิ์ กรรมสิทธิ์ และผลประโยชน์ทั่วโลกใน และต่อไซต์เป็นกรรมสิทธิ์ของบริษัท อาร์มิน ซีสเท็มส์ จำกัด Charleskeith.com Pte. Ltd และบริษัทในเครือของตน การทำสำเนา การเปลี่ยนแปลง การแจกจ่าย การส่ง การกระทำ การแสดง หรือการใช้ประโยชน์อื่นๆ ของทรัพย์สินทางปัญญาดังกล่าวจากส่วนใดๆ ของไซต์โดยไม่ได้รับอนุญาตนั้นเป็นสิ่งต้องห้าม บริษัท อาร์มิน ซีสเท็มส์ จำกัด Charleskeith.com Pte. Ltd หรือบริษัทในเครือของตนขอสงวนสิทธิ์ทั้งหมดที่ไม่ได้มีการมอบให้เป็นลายลักษณ์อักษรไว้โดยแจ้งชัด
  2.  
  3. เครื่องหมายที่แสดงไว้บนไซต์นี้เป็นทรัพย์สินของบริษัท อาร์มิน ซีสเท็มส์ จำกัด Charleskeith.com Pte. Ltd บริษัทในเครือของตน หรือบุคคลภายนอกอื่นๆ และบริษัท อาร์มิน ซีสเท็มส์ จำกัด Charleskeith.com Pte. Ltd บริษัทในเครือ หรือบุคคลภายนอกที่เกี่ยวข้อง ขอสงวนสิทธิ์ทั้งหมดต่อเครื่องหมายนั้นโดยแจ้งชัด ท่านไม่ได้รับอนุญาตให้ใช้เครื่องหมายใดๆ โดยไม่ได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรล่วงหน้าจากเจ้าของที่เกี่ยวข้องของเครื่องหมายนั้น บริษัท อาร์มิน ซีสเท็มส์ จำกัด Charleskeith.com Pte. Ltd และบริษัทในเครือของตนบังคับใช้สิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญาของตนอย่างแข็งขันในขอบเขตสูงสุดของกฎหมาย ไม่อาจนำชื่อของ CHARLES & KEITH หรือเครื่องหมายอื่นใดไปใช้ในทางใดๆ รวมทั้งในการโฆษณา หรือประชาสัมพันธ์ใดๆ หรือเป็นจุดเชื่อมโยงหลายมิติ โดยไม่ได้รับการอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรล่วงหน้าจากเจ้าของที่เกี่ยวข้องของเครื่องหมายนั้น
  4.  
  5. ชื่อโดเมนที่เป็นแม่ข่ายของไซต์เป็นทรัพย์สินของ Charleskeith.com Pte. Ltd หรือสาขาของตน และท่านไม่อาจใช้ หรือนำชื่อที่คล้ายกันนี้มาใช้เพื่อประโยชน์ของตัวท่านเอง
 16.  
 17. การจัดการออนไลน์
   
  1. ท่านรับรองโดยสัญญานี้:
   1. ที่จะปฏิบัติตามข้อกำหนดของเว็บเหล่านี้ และคำบอกกล่าว หรือแนวทางอื่นๆ ที่เราอาจโพสต์ไว้บนไซต์เป็นครั้งคราว (ซึ่งจะถูกนำมารวมไว้ในข้อกำหนดของเว็บเหล่านี้โดยการอ้างอิง)
   2.  
   3. ที่จะไม่ใช้การบริการ หรือคอนเทนต์ใดๆ ของ CHARLES & KEITH เพื่อจุดประสงค์ที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายใดๆ และที่จะปฏิบัติตามกฎหมาย และข้อบังคับที่เกี่ยวข้องทั้งหมด รวมทั้ง โดยไม่จำกัด กฎหมายลิขสิทธิ์
   4.  
   5. ที่จะไม่แฮกเข้าไปใน รบกวนกับ ปิด ทำให้มีภาระล้นเกิน หรือไม่ก็ทำให้การทำงานอย่างถูกต้องของไซต์ การบริการ หรือเซิร์ฟเวอร์เสื่อมถอยลง ซึ่งจะรวมถึงการโจมตีแบบปฏิเสธการให้บริการ spoof attacks, session hacking, sniffing, การรบกวน การทำวิศวกรรมย้อนกลับ หรือการทำโปรแกรมใหม่ และ
   6.  
   7. จะไม่ใช้บัญชีของผู้ใช้รายอื่นไม่ว่าเมื่อใดก็ตาม ไม่ว่าจะได้รับอนุญาต หรือไม่ก็ตาม
 18.  
 19. คอนเทนต์ และใบอนุญาตของผู้ใช้
   
  1. ท่านยินยอมที่จะใช้ความเคารพ และกระทำการอย่างสมเหตุสมผลเมื่อจะเข้าร่วมในฟีเจอร์ชุมชนใดๆ ในการบริการที่อนุญาตให้ท่านอัปโหลด หรือยื่นคอนเทนต์ผู้ใช้ได้ ท่านยินยอมที่จะไม่ใช้ไซต์ในลักษณะใดๆ ที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย หรือทำให้การปฏิบัติการของไซต์ หรือการมีให้ใช้ประโยชน์ได้ หรือการใช้ประโยชน์โดยผู้อื่นต้องเสื่อมทรามลง
  2.  
  3. ท่านไม่อาจยื่น อัปโหลด หรือตีพิมพ์เผยแพร่บนไซต์ หรือเราซึ่ง:
   1. คอนเทนต์ของผู้ใช้ใดๆ ที่ไม่ถูกต้อง ชักนำให้หลงผิด เป็นการใส่ร้าย หมิ่นประมาท ข่มขู่ ภาพลามก รุกล้ำความเป็นส่วนตัว ลามก หยาบคาย เลวทราม หยาบ เหยียดหยาม ไม่เหมาะสม ไม่ชอบด้วยกฎหมาย ทางการเมือง เกี่ยวกับศาสนา ดูหมิ่น น่ารังเกียจ เป็นเท็จ ทำให้หลงผิด การละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา หรือสิทธิ์อื่นๆ ของบุคคลภายนอก หรือจะฝ่าฝืน หรือกระตุ้นให้เกิดการฝ่าฝืนกฎหมายใดๆ หรือความเป็นเจ้าของ หรือสิทธิ์อื่นๆ ของบุคคลภายนอกใดๆ
   2.  
   3. คอนเทนต์ของผู้ใช้ใดๆ ที่ขอบริจาค ชักชวนทางการค้า จดหมายลูกโซ่ การส่งจดหมายจำนวนมาก หรือรูปแบบใดๆ ของ “spam” หรือรวมถึงโปรแกรมที่มีไวรัส Trojan horses, worms, time bombs, data miners, web crawlers, bots, spiders หรือโปรแกรมอื่นใดที่ออกแบบมาเพื่อทำให้การปฏิบัติการ และการทำหน้าที่ของไซต์ การบริการ เซิร์ฟเวอร์ หรือคอมพิวเตอร์ใดๆ ต้องเสื่อมทรามลง หรือ
   4.  
   5. การต่อเชื่อมใดๆ ไปยังเว็บไซต์ของบุคคลภายนอก หรือการใช้เครื่องหมายของบุคคลภายนอกใดๆ (เรียกเป็นรายตัว และรวมกันว่า "งานที่ไม่เหมาะสม") โดยไม่ได้รับการอนุญาตของเจ้าของบุคคลภายนอกที่เกี่ยวข้อง
  4.  
  5. ถ้าท่านอัปโหลด หรือโพสต์คอนเทนต์ของผู้ใช้ไปที่ไซต์เมื่อใด ท่าน:
   1. ท่านยินยอมโดยอัตโนมัติให้เรา และผู้รับจ้างช่วงของเรา (รวมทั้งเซิร์ฟเวอร์ที่เป็นแม่ข่ายของคอนเทนต์อินเตอร์เน็ต และเครือข่ายการส่งมอบของตน) ซึ่งใบอนุญาตแบบไม่ผูกขาด ปลอดค่าสิทธิ์ เพิกถอนมิได้ ตลอดไป และทั่วโลก ที่จะใช้ (รวมทั้ง โดยไม่จำกัด ที่จะเก็บรักษา ทำซ้ำ ดัดแปลง แจกจ่าย ตีพิมพ์เผยแพร่ แสดง สื่อสาร ส่ง กระจายเสีย พอดแคสต์ เว็บแคสต์ หรือกระจายเสียง) และที่จะให้ใบอนุญาช่วงคอนเทนต์ผู้ใช้ได้ ไม่ว่าจะเกี่ยวเนื่องกับการจัดหาการบริการ หรือไม่ก็ตาม และ/ หรือบน หรือผ่านไซต์ เว็บไซต์อื่นๆ และการตีพิมพ์เผยแพร่ทางสิ่งพิมพ์ และแบบออนไลน์ และหนังสือพิมพ์อื่นๆ
   2.  
   3. รับรอง และรับประกันว่า:
    1. คอนเทนต์ของผู้ใช้ทั้งหมดเป็นงาน และการสร้างสรรค์ต้นฉบับของท่านเอง และมิได้ และจะไม่ละเมิดลิขสิทธิ์์ หรือทรัพย์สินทางปัญญาอื่นใด หรือสิทธิ์อื่นๆ ของบุคคลภายนอกใดๆ
    2.  
    3. ไม่มีคอนเทนต์ของผู้ใช้ใดๆ เป็นสิ่งที่มีเจ้าของ หรือเป็นความลับ
    4.  
    5. ไม่มีคอนเทนต์ของผู้ใช้ใดเป็นงานที่ไม่เหมาะสม หรือจะทำให้เราต้องเข้าสู่กระบวนการพิจารณาคดีแพ่ง หรืออาญาใดๆ ในส่วนใดๆ ของโลก
    6.  
    7. การใช้ประโยชน์ของ CHARLES & KEITH และผู้ใช้อื่นๆ เพื่อจุดประสงค์ และในลักษณะที่แสดงไว้ในข้อ 10.3 นี้ และการที่เรานำคอนเทนต์ของผู้ใช้ไปไว้บนเซิร์ฟเวอร์จะไม่จำเป็นต้องได้รับใบอนุญาตเพิ่มเติมใดๆ จาก หรือละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาใดๆ หรือสิทธิ์อื่นๆ ของ บุคคลภายนอกใดๆ
  6.  
  7. เราขอสงวนดุลพินิจแต่เพียงผู้เดียวตลอดเวลาที่จะถอด หรือปฏิเสธที่จะยอมรับคอนเทนต์ของผู้ใช้ใดๆ จากไซต์โดยไม่ต้องแจ้งเหตุผลใดๆ ทั้งสิ้น โดยไม่เป็นการจำกัดสิทธิ์ดังกล่าวข้างต้น เราอาจควบคุมไซต์สำหรับงานที่ไม่เหมาะสม (แต่ไม่มีภาระต้องทำเช่นนั้น) และสงวนสิทธิ์ที่จะถอดคอนเทนต์ของผู้ใช้ใดๆ ที่เราเชื่อว่าเป็นงานที่ไม่เหมาะสม หรือซึ่งเป็นหัวข้อของกรณีพิพาทใดๆ
  8.  
  9. ท่านยินยอมที่จะชดใช้ค่าเสียหาย และปกป้องเรา และเจ้าหน้าที่ ตัวแทน ผู้ร่วมแบรนด์ หรือหุ้นส่วนอื่นๆ และลูกจ้างของเรา ให้ปลอดภัยจากการเรียกค่าสินไหมทดแทน การเรียกร้อง การดำเนินการ กระบวนการ ความรับผิด (รวมทั้งความรับผิดทางกฎหมาย และความรับผิดต่อบุคคลภายนอก) เบี้ยปรับ และค่าฤชาธรรมเนียม (รวมทั้ง โดยไม่จำกัด ค่าฤชาธรรมเนียมทางกฎหมายตามเกณฑ์ค่าเสียหายอย่างเต็มที่) คำตัดสินชี้ขาด ความเสียหาย และ/ หรือค่าใช้จ่าย เนื่องจาก หรือเกิดขึ้นจากคอนเทนต์ของผู้ใช้ หรืองานที่ไม่เหมาะสมใดๆ ที่ท่านยื่นมา โพสต์ไปที่ หรือส่งผ่านไซต์ หรือการบริการ
  10.  
  11. ท่านจะสงวนไว้ซึ่งลิขสิทธิ์์ และสิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญาในคอนเทนต์ของผู้ใช้ทั้งหมดที่เป็นของท่านก่อนที่จะอัปโหลดไปไว้บนไซต์นี้ ภายใต้บังคับของใบอนุญาตที่ท่านมอบให้ภายใต้ข้อกำหนดของเว็บเหล่านี้ (รวมทั้งภายใต้ข้อ 10.3) และภายใต้บังคับของสิทธิ์ของเราในการรวบรวมคอนเทนต์ของผู้ใช้ทั้งหมด
 20.  
 21. การปฏิเสธความรับผิด และขีดจำกัดความรับผิด
   
  1. ในขณะที่เราใช้ความพยายามทั้งหมดที่จะประกันว่า คอนเทนต์ของ CHARLES & KEITH ทั้งหมดที่แสดงไว้บนไซต์นั้นถูกต้อง และสมบูรณ์ เราจัดหาคอนเทนต์ของ CHARLES & KEITH ให้เพื่อจุดประสงค์ของการให้ข้อมูลเท่านั้น และตามเกณฑ์ ‘ตามที่เป็นอยู่’ ‘ตามที่มีให้ใช้ได้’ เท่านั้นโดยไม่มีการรับประกันไม่ว่าชนิดใด ไม่ว่าจะโดยแจ้งชัด หรือโดยนัยก็ตาม รวมทั้ง แต่ไม่จำกัดอยู่เพียง การรับประกันโดยนัยของคุณภาพอันเป็นที่น่าพอใจ การนำออกจำหน่ายได้ หรือความเหมาะสมสำหรับจุดประสงค์จำเพาะใดๆ ความสอดคล้องกับคำบรรยาย หรือการรับประกันของการไม่ละเมิด โดยไม่เป็นการจำกัดความข้างต้น เรามิได้รับประกันว่า การทำหน้าที่ที่มีอยู่ใน หรือการเข้าถึงไซต์ การบริการ คอนเทนต์ ของ CHARLES & KEITH หรือคอนเทนต์อื่นๆ จะเป็นสิ่งที่ทันกาล ไม่มีการหยุดชะงัก หรือปลอดข้อผิดพลาด หรือไม่มีการละเลย ว่าข้อบกพร่องจะได้รับการแก้ไข หรือว่าไซต์ การบริการ คอนเทนต์ของ CHARLES & KEITH หรือเซิร์ฟเวอร์ปลอดจากไวรัส หรือส่วนประกอบที่มีอันตราย หรือว่าการดาวน์โหลด การติดตั้ง หรือการใช้คอนเทนต์ ใดๆ ของ CHARLES & KEITH ใน หรือกับคอมพิวเตอร์ใดๆ จะไม่ส่งผลกระทบถึงการทำหน้าที่ หรือสมรรถภาพของเครื่องคอมพิวเตอร์นั้น เรามิได้รับประกัน หรือทำการรับรองใดๆ เกี่ยวกับประโยชน์ หรือผลจากการใช้คอนเทนต์ของ CHARLES & KEITH การบริการ ไซต์ หรือเซิร์ฟเวอร์ในแง่ของความถูกต้อง สมบูรณ์ เชื่อถือได้ หรือประการอื่นของสิ่งเหล่านั้น ท่าน ( และไม่ใช่เรา) จะต้องรับค่าใช้จ่ายทั้งหมดของการบริการ การซ่อมแซม หรือการแก้ไขที่จำเป็นทั้งหมด รวมทั้งข้อบกพร่อง ปัญหา หรือความเสียหายใดๆ ในคอมพิวเตอร์ใดๆ ท่านยินยอมที่จะไม่ถือว่าเราต้องรับผิดสำหรับการสูญเสียของคอนเทนต์ของผู้ใช้ใดๆ ของท่านเนื่องจากพฤติการณ์ใดๆ ซึ่งเหลือวิสัยที่เราจะควบคุมได้ตามสมควรแก่เหตุ
  2.  
  3. ข้อมูล และข่าวสารที่จัดหาให้บนไซต์นั้นมีลักษณะทั่วไป และไม่ได้หมายถึง และจะไม่ก่อขึ้นไม่ว่าในทางใดเป็นข้อเสนอ หรือการจัดหาคำแนะนำทางวิชาชีพ หรือผู้ชำนาญใดๆ ข้อตกลงใดๆ ที่ทำขึ้นระหว่างท่านกับบุคคลภายนอกที่ระบุชื่อไว้บน หรือเชื่อมต่อกับจากหน้าเอกสารเหล่านี้เป็นความเสี่ยง และความรับผิดชอบของท่านแต่เพียงผู้เดียว เราไม่ได้เป็นสปอนเซอร์ สนับสนุน หรือส่งเสริมผลิตภัณฑ์ การบริการ หรือข้อมูลใดๆ
  4.  
  5. ท่านรับทราบว่าไม่ใช่นโยบายของเราที่จะใช้ความควบคุมทางด้านบรรณาธิการในการตรวจสอบ แก้ไข หรือดัดแปลงข้อมูล ข่าวสาร เรื่องราว หรือคอนเทนต์ใดๆ ของคอนเทนต์ของผู้ใช้ใดๆ การโพสต์ อีเมล หรือข้อมูลใดๆ ที่ผู้ใช้รายอื่นๆ ของการบริการอาจนำมาแทรก หรือจัดให้มีขึ้นบนไซต์ และเราไม่ได้สนับสนุน และจะไม่รับผิดชอบสำหรับคอนเทนต์ใดๆ ดังกล่าว
  6.  
  7. ท่านรับทราบ และยินยอมว่าเราไม่ได้สนับสนุน หรือเสนอแนะ ไม่ใช่ตัวแทน ผู้ขายต่อ หรือผู้จัดจำหน่ายของ และไม่มีอำนาจควบคุมเหนือ ผลิตภัณฑ์ของบุคคลภายนอก และเราขอปฏิเสธโดยสัญญานี้ไว้โดยแจ้งชัดซึ่งความรับผิด และความรับผิดชอบทั้งหมดที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ของบุคคลภายนอกใดๆ ไม่ว่าจะมีอยู่ หรือโฆษณาผ่านไซต์ หรือบนไซต์ที่ต่อเชื่อม
  8.  
  9. ท่านยินยอมว่าข้อความ ข้อเสนอ ข้อมูล ความเห็น เรื่องราว คอนเทนต์ของผู้ใช้ และผลิตภัณฑ์ของบุคคลภายนอกทั้งหมดจากผู้ใช้รายอื่นๆ และจากผู้โฆษณา และบุคคลภายนอกอื่นๆ บนไซต์นี้ควรได้รับการนำไปใช้ ยอมรับ และพึ่งพาด้วยความระมัดระวัง และรอบคอบเท่านั้น และด้วยความเสี่ยงของตัวท่านเอง เราจะไม่รับผิดชอบสำหรับการสูญเสีย ความเสียหาย หรือความรับผิดใดๆ ที่ท่านก่อขึ้นซึ่งเกิดจากการใช้ หรือการพึ่งพาดังกล่าว
  10.  
  11. ท่านยังรับทราบ และยินยอมด้วยว่าการบริการบางอย่างอาจช่วยให้ผู้ใช้รายอื่นๆ สามารถอัปโหลดคอนเทนต์ของผู้ใช้ไปที่ไซต์ได้ และว่าคอนเทนต์บางคอนเทนต์เหล่านี้อาจน่ารังเกียจ ทำให้ขุ่นเคือง ไม่ชอบด้วยกฎหมาย ผิดข้อกำหนดของเว็บเหล่านี้ มีไวรัส หรือทำให้ท่านต้องได้รับความเสียหาย ในขณะที่เราอาจถอดคอนเทนต์ของผู้ใช้ใดดังกล่าวที่เราทราบได้ด้วยดุลพินิจเด็ดขาดของเราแต่เพียงผู้เดียว ท่านรับทราบ และยินยอมว่าเราจะไม่รับผิดชอบ หรือรับผิดสำหรับคอนเทนต์ของผู้ใช้ใดๆ และท่านยินยอมที่จะเข้าถึง และใช้คอนเทนต์ของผู้ใช้ด้วยความเสี่ยงของตัวท่านเอง และด้วยความระมัดระวัง และรอบคอบเท่านั้น
  12.  
  13. ท่านยินยอมว่า:
   1. เราจะมีสิทธิ์ เมื่อใดก็ได้ ด้วยดุลพินิจแต่เพียงผู้เดียว และเด็ดขาดของเรา และโดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า ที่จะเพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ยกเลิก ถอด หรือพักการปฏิบัติการของไซต์ หรือการบริการทั้งหมด หรือส่วน หรือลักษณะสำคัญใดๆ ของไซต์ หรือการบริการนั้นได้โดยไม่ต้องแจ้งเหตุผลใดๆ ทั้งสิ้น
   2.  
   3. การเข้าถึงยัง หรือการปฏิบัติการของไซต์ เซิร์ฟเวอร์ และ/ หรือการบริการอาจหยุดชะงัก หรือพบปัญหาทางเทคนิค หรือปัญหาอื่นๆ ได้เป็นครั้งคราว และอาจไม่จำเป็นต้องยังคงไม่มีการหยุดชะงัก หรือไม่มีข้อผิดพลาดทางเทคนิค หรือทางอื่นๆ ต่อไป
   4.  
   5. และในเหตุการณ์ใดๆ ดังกล่าว เราจะไม่ต้องรับผิดสำหรับความสูญเสีย ความรับผิด หรือความเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นอันเป็นผลมาจากเหตุการณ์นั้นๆ
  14.  
  15. เราจะไม่ต้องรับผิดต่อท่านไม่ว่าในกรณีใดสำหรับความเสียหาย ความสูญเสีย ค่าใช้จ่าย ความรับผิดใดๆ ภายใต้สาเหตุของการกระทำใดๆ (ไม่ว่าในทางสัญญา หรือทางละเมิดก็ตาม รวมทั้ง แต่ไม่จำกัดอยู่เพียง ความประมาทเลินเล่อ หรือโดยประการอื่น) ซึ่งเกิดจากการใช้ประโยชน์ของ หรือการไม่สามารถใช้ประโยชน์ คอนเทนต์ของ CHARLES & KEITH คอนเทนต์ของผู้ใช้ การบริการ ผลิตภัณฑ์ของบุคคลภายนอก คอมพิวเตอร์ใดๆ ไซต์ หรือเว็บไซต์อื่นใด ในกรณีที่พบว่าเราจะต้องรับผิดสำหรับความเสียหายแม้ว่าจะมีความข้างต้นอยู่ก็ตาม ท่านยินยอมว่าความรับผิดโดยรวมของเราต่อท่านสำหรับสาเหตุของการกระทำใดๆ และทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับคอนเทนต์ของ CHARLES & KEITH การบริการ ไซต์ และสัญญา จะไม่เกินจำนวนค่าธรรมเนียม และค่าภาระทั้งหมดที่ท่านได้จ่ายมาให้เราสำหรับการบริการเป็นเวลาหนึ่ง (1) เดือนก่อนหน้าเวลาที่มีความรับผิดดังกล่าวเกิดขึ้น ข้อจำกัดความคุ้มครอง และขีดจำกัดความรับผิดสำหรับผลิตภัณฑ์ที่เสนอขายบนไซต์นี้มีกำหนดไว้ในข้อกำหนด และเงื่อนไขของการขาย
  16.  
  17. เราจะไม่ต้องรับผิดไม่ว่าในกรณีใด รวมทั้ง แต่ไม่จำกัดอยู่เพียง ความประมาทเลินเล่อ สำหรับความเสียหายโดยอ้อม พิเศษ สืบเนื่อง หรือข้างเคียงใดๆ ที่เป็นผลมาจากการใช้ของ หรือความไม่สามารถที่จะใช้ คอนเทนต์ของ CHARLES & KEITH การบริการ ผลิตภัณฑ์ของบุคคลภายนอก ไซต์ หรือเว็บไซต์อื่นใด แม้ว่าเรา หรือผู้แทนผู้ได้รับมอบอำนาจของเราได้รับแจ้งให้ทราบ หรือน่าจะเล็งเห็นล่วงหน้าได้ ถึงความเป็นไปได้ของความเสียหายดังกล่าวแล้วก็ตาม
  18.  
  19. ท่านยินยอมว่าข้อจำกัดความคุ้มครอง และขีดจำกัดความรับผิดข้างต้นช่วยให้สามารถจัดหาการบริการ และคอนเทนต์ ของ CHARLES & KEITH ให้แก่ท่านได้ในราคาที่สมเหตุสมผล
 22.  
 23. ไซต์ที่ต่อเชื่อม
   
  1. เราอาจจัดหาการต่อเชื่อมไปยังไซต์ที่ต่อเชื่อมที่อาจเกี่ยวข้อง และมีประโยชน์ต่อผู้ใช้ของเรา เราไม่มีอำนาจควบคุมเหนือ และไม่รับผิดชอบสำหรับคอนเทนต์บนไซต์ที่ต่อเชื่อมเหล่านั้นสำหรับความเสียหายใดๆ ที่ท่านอาจก่อขึ้นจากไซต์ที่ต่อเชื่อม (รวมทั้งไวรัส spyware, malware, worms ข้อผิดพลาด หรือสิ่งที่สร้างความเสียหายซึ่งมีอยู่ในไซต์ที่ต่อเชื่อม) หรือการมีอยู่ให้ใช้ประโยชน์ได้ของคอนเทนต์ใดๆ บนไซต์ที่ต่อเชื่อมนั้น ท่านยอมสละสิทธิ์เรียกร้องใดๆ โดยสัญญานี้ต่อเราในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับไซต์ที่ต่อเชื่อม
  2.  
  3. เราไม่ได้สนับสนุนองค์กรใดที่มีลักษณะสำคัญอยู่บนไซต์ที่ต่อเชื่อม หรือผลิตภัณฑ์ หรือการบริการใดๆ ที่อาจมีให้ใช้ได้จากไซต์ที่ต่อเชื่อมเหล่านั้น
 24.  
 25. การใช้ข้อมูล และความเป็นส่วนตัว
   
  1. โปรดอย่ายื่นข่าวสาร หรือข้อมูลส่วนตัวใดๆ โดยไม่ได้อ่านนโยบายว่าด้วยความเป็นส่วนตัวของเราเสียก่อน ซึ่งอธิบายถึงการใช้ข้อมูล และหลักประพฤติเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัวของเราไว้โดยละเอียด
 26.  
 27. การยกเลิก
   
  1. ท่านยินยอมว่าเรามีสิทธิ์ด้วยดุลพินิจเด็ดขาดของเราแต่เพียงผู้เดียว และโดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้าที่จะจำกัด พัก หรือยกเลิกการเข้าถึงของท่านไปยังไซต์ หรือการบริการทั้งหมด หรือส่วนใดๆ ก็ได้โดยไม่ต้องแจ้งเหตุผลใดๆ
 28.  
 29. การบอกกล่าวถึงการละเมิด
   
  1. เราสงวนสิทธิ์ที่จะสืบสวนคำบอกกล่าวถึงการละเมิดลิขสิทธิ์ เครื่องหมายการค้า และทรัพย์สินทางปัญญาอื่นๆ ("การละเมิด") ในส่วนของคอนเทนต์ของ CHARLES & KEITH คอนเทนต์ของผู้ใช้ และข้อมูลอื่นๆ บนไซต์ ("ข้อมูลที่ละเมิด") และดำเนินการที่เหมาะสม ถ้าท่านเชื่อว่างานของท่านได้ถูกนำไปใช้ หรือทำสำเนาในทางใดที่ถือเป็นการละเมิด และการละเมิดดังกล่าวเกิดขึ้นบนไซต์นี้ โปรดแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรให้เราทราบโดยทันที ("คำบอกกล่าวถึงการละเมิด")
  2.  
  3. ให้ส่งคำบอกกล่าวถึงการละเมิดทั้งหมดไปให้แก่เราในรูปแบบดังต่อไปนี้:
    
   ผู้จัดการฝ่ายอีคอมเมิร์ซ
   วสุวี พรศิริโกศล
   Operations Manager - Charles & Keith E-Commerce
   Minor Lifestyle
   88 อาคารเดอะพาร์ค ชั้นที่ 12 ถนนรัชดาภิเษก แขวงคลองเตย เขตคลองเตย
   กรุงเทพฯ 10110
  4.  
  5. ในการตอบสนองต่อคำบอกกล่าวถึงการละเมิดทั้งหมดที่ยื่นในลักษณะข้างต้น เราจะดำเนินการสืบสวนที่จำเป็น และถอดข้อมูลที่ละเมิดออกจากไซต์ถ้าจำเป็น ภายในเวลาอันเหมาะสม ในขณะเดียวกัน ท่านจะไม่ดำเนินการทางกฎหมาย หรือใช้การแก้ไขเยียวยาตามกฎหมายใดๆ ที่ท่านอาจมีต่อเราในส่วนที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลที่ละเมิด นอกจากท่านจะได้ส่งคำบอกกล่าวถึงการละเมิด และให้โอกาสต่อเราอย่างเพียงพอที่จะถอดข้อมูลที่ละเมิดออกแล้ว และหลังจากนั้นเราปฏิเสธ หรือไม่ถอดข้อมูลที่ละเมิดออกภายในเวลาอันควร ถ้าเราถอดข้อมูลที่ละเมิดออกในการตอบสนองต่อคำบอกกล่าวถึงการละเมิดของท่าน ท่านยินยอมที่จะไม่ใช้ และท่านขอสละโดยสัญญานี้ซึ่งสิทธิ์ใดๆ ของการดำเนินต่อเราภายใต้กฎหมายที่เกี่ยวข้องใดๆ ซึ่งท่านอาจมีในส่วนที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลที่ละเมิดใดๆ ที่ปรากฏอยู่บนไซต์ก่อนที่เราจะถอดออก
  6.  
  7. ท่านรับทราบ และยินยอมว่าเราไม่มีอำนาจควบคุม และไม่สามารถรับความรับผิดชอบ หรือความรับผิดในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลที่ละเมิดซึ่งปรากฏอยู่บนไซต์ที่ต่อเชื่อม หรือไซต์ของบุคคลภายนอกได้
 30.  
 31. ประเด็นเกี่ยวกับเขตอำนาจพิจารณาของศาล
   
  1. ไซต์นี้ดำเนินการโดยบริษัท อาร์มิน ซีสเท็มส์ จำกัด และ Charleskeith.com Pte. Ltd เราไม่ได้ทำการรับรองใดๆ ว่าการบริการ หรือคอนเทนต์ของไซต์นั้นเหมาะสม หรือมีให้ใช้ได้ในทำเลที่ตั้งของท่าน ผู้ที่เลือกจะเข้าถึงไซต์นี้จากสถานที่ใดๆ สามารถทำได้ด้วยวิจารณญาณของตนเอง และต้องรับผิดชอบในการการปฏิบัติตามกฎหมายในท้องถิ่น ถ้า และตราบเท่าที่กฎหมายท้องถิ่นนั้นเกี่ยวข้อง
 32.  
 33. ค่าเสียหาย
   
  1. ท่านยินยอมที่จะชดใช้ค่าเสียหาย และปกป้องเรา และเจ้าหน้าที่ ตัวแทน หุ้นส่วน และลูกจ้างของเราให้ปลอดภัยจากการเรียกค่าสินไหมทดแทน การเรียกร้อง การดำเนินการ กระบวนการ ความรับผิด (รวมทั้งความรับผิดทางกฎหมาย และความรับผิดต่อบุคคลภายนอก) เบี้ยปรับ และค่าฤชาธรรมเนียม (รวมทั้งค่าฤชาธรรมเนียมทางกฎหมายตามเกณฑ์ค่าเสียหายอย่างเต็มที่โดยไม่จำกัด) คำตัดสินชี้ขาด ความเสียหาย และ/ หรือค่าใช้จ่ายที่เรา และเจ้าหน้าที่ ตัวแทน หุ้นส่วน และลูกจ้างของเรา อาจต้องได้รับไม่ว่าโดยตรง หรือโดยอ้อมก็ตามเนื่องจาก หรือเกิดขึ้นจาก:
   1. การใช้ไซต์นี้ หรือไซต์ใดๆ
   2.  
   3. การที่ท่านเชื่อมเข้ากับไซต์
   4.  
   5. ท่านประพฤติผิดข้อกำหนด และเงื่อนไขใดๆ ของข้อกำหนดของเว็บเหล่านี้
   6.  
   7. การที่ท่านฝ่าฝืนสิทธิ์ใดๆ ของบุคคล หรือองค์กรอื่น หรือ
   8.  
   9. การที่ท่านประพฤติผิดข้อกำหนดตามกฎหมาย หน้าที่ หรือกฎหมายใดๆ
 34.  
 35. การเปลี่ยนแปลง
   
  1. เราสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลง ดัดแปลง ระงับ หรือยุติการบริการ หรือไซต์ทั้งหมด หรือส่วนใดๆ ได้ตลอดเวลา เรายังอาจกำหนดข้อจำกัดต่อลักษณะสำคัญบางประการ หรือจำกัดการเข้าถึงของท่านไปยังการบริการ หรือไซต์ส่วนต่างๆ หรือทั้งหมดก็ได้โดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า หรือมีความรับผิด
  2.  
  3. เราอาจแก้ไข หรือเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดของเว็บเหล่านี้ได้เป็นครั้งคราวโดยการโพสต์ข้อกำหนดของเว็บที่แก้ไขใหม่ไว้ที่ไซต์นี้ การใช้การบริการ หรือการเข้าถึงยังไซต์ครั้งใดหลังจากมีการแก้ไขเพิ่มเติมข้อกำหนดของเว็บเหล่านี้จะถือว่าเป็นการยอมรับของท่านต่อข้อกำหนดของเว็บที่แก้ไขเปลี่ยนแปลงแล้วนี้ ถ้าท่านไม่เห็นด้วยกับข้อกำหนดของเว็บที่เปลี่ยนแปลง ท่านมีสิทธิ์ที่จะเลิกใช้การบริการ หรือออกจากไซต์ได้
 36.  
 37. การแยกออกจากกันได้
   
  1. ถ้าบทบัญญัติใดของข้อกำหนดของเว็บเหล่านี้ถูกพบว่าไม่ชอบด้วยกฎหมาย เป็นโมฆะ หรือบังคับใช้ไม่ได้ภายใต้กฎหมายใดๆ ที่ใช้บังคับได้ต่อสัญญานี้ หรือถ้าศาลที่มีเขตอำนาจพิจาณาถูกต้องใดๆ กำหนดในคำตัดสินชี้ขาดให้เป็นเช่นนั้น ข้อกำหนดของเว็บเหล่านี้จะยังคงมีอำนาจบังคับต่อไปยกเว้นบทบัญญัติ หรือส่วนของบทบัญญัติดังกล่าว ซึ่งให้ถือว่าจะถูกตัดทิ้งไป
 38.  
 39. ความสัมพันธ์ของคู่สัญญา
   
  1. ไม่มีข้อความใดในข้อกำหนดของเว็บเหล่านี้ที่จะก่อให้เป็น หรือถือว่าเป็นการก่อให้เป็นตัวแทน หุ้นส่วน หรือกิจการร่วมค้าขึ้นระหว่างเรากับท่าน ไม่มีคู่สัญญาฝ่ายใดจะมีอำนาจหน้าที่ที่จะผูกพันอีกฝ่ายหนึ่งในทางใดก็ตาม
 40.  
 41. การสละสิทธิ์
   
  1. การสละสิทธิ์ หรือการเยียวยาใดๆ โดยเราจะไม่มีผลบังคับนอกจากจะทำขึ้นเป็นลายลักษณ์อักษร และลงนามโดยผู้แทนผู้ได้รับมอบอำนาจของเรา
  2.  
  3. การที่เรามิได้ใช้ หรือบังคับใช้สิทธิ์ใดๆ ตามข้อกำหนดของเว็บเหล่านี้ ไม่ถือว่าเป็นการสละ หรือการเปลี่ยนแปลงของสิทธิ์ดังกล่าว หรือมีผลให้เป็นการห้ามใช้ หรือการบังคับใช้สิทธิ์นั้นในครั้งใด หรือหลายครั้งหลังจากนั้น
 42.  
 43. เหตุสุดวิสัย
   
  1. ไม่มีคู่สัญญาฝ่ายใดต้องรับผิดสำหรับการที่ไม่ได้ปฏิบัติภาระผูกพันของตนภายใต้สัญญานี้ ถ้าการไม่ได้ปฏิบัติสัญญานั้นเป็นผลมาจากเหตุสุดวิสัย (ซึ่งนิยามไว้ข้างล่างนี้) โดยมีข้อแม้อยู่เสมอว่าเมื่อใดก็ตามที่ทำได้ คู่สัญญาฝ่ายที่ได้รับผลกระทบจะต้องกลับเข้ารับภาระผูกพันนั้นโดยเร็วที่สุดเมื่อเหตุสุดวิสัยที่เกิดขึ้นนั้นสิ้นสุดลง หรือบรรเทาลง
  2.  
  3. เพื่อจุดประสงค์ของสัญญานี้ "เหตุสุดวิสัย" คือเหตุการณ์ซึ่งเป็นพฤติการณ์ หรือเหตุการณ์ที่เหนือความสามารถของคู่สัญญาฝ่ายจะควบคุมได้ตามสมควรแก่เหตุ ซึ่งส่งผลกระทบต่อบุคคลทั่วไปในอาณาเขตของคู่สัญญาฝ่ายนั้น และซึ่งยังผลให้คู่สัญญาฝ่ายนั้นไม่สามารถปฏิบัติตาม หรือปฏิบัติภาระผูกพันใดๆ ภายใต้สัญญานี้อย่างทันเวลาได้ พฤติการณ์ หรือเหตุการณ์ดังกล่าวจะรวมถึงการกระทำทางอุตสาหกรรม หรือข้อพิพาทแรงงาน ความไม่สงบของประชาชน สงคราม หรือการคุกคามของสงคราม การกระทำของอาชญากร หรือของผู้ก่อการร้าย การกระทำ หรือข้อบังคับของรัฐบาล ความขัดข้องของการโทรคมนาคม หรือสาธารณูปโภค ไฟฟ้าดับ อัคคีภัย การระเบิด ภัยธรรมชาติ โรคระบาด ข้อจำกัดในการกักกัน และความขัดข้องทั่วไปของการขนส่งสาธารณะ
 44.  
 45. สิทธิ์ของบุคคลภายนอก
   
  1. บุคคล หรือองค์กรใดที่ไม่ใช่คู่สัญญาแห่งสัญญานี้จะไม่มีสิทธิ์ใดๆ ภายใต้สัญญา (สิทธิ์ของบุคคลภายนอก) พระราชบัญญัติ (Cap. 53B) ที่จะบังคับใช้ข้อกำหนดใดๆ ของสัญญานี้ โดยไม่คำนึงว่าบุคคล หรือองค์กรดังกล่าวได้มีการระบุตัวตนโดยชื่อว่าเป็นสมาชิกของชั้นใด หรือเป็นคำตอบต่อลักษณะจำเพาะใดๆ ก็ตาม
 46.  
 47. กฎหมายที่ใช้บังคับ และเขตอำนาจพิจารณาของศาล
   
  1. ข้อกำหนดของเว็บเหล่านี้ และเรื่องต่างๆ ทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับการเข้าถึงยัง หรือการใช้ประโยชน์ของท่านจาก ไซต์นี้ และการบริการให้อยู่ใต้บังคับของ และแปลความตามกฎหมายของประเทศไทย โดยไม่ให้ผลบังคับต่อหลักของการขัดกันแห่งกฎหมายใดๆ
  2.  
  3. ท่านยินยอมโดยสัญญานี้ที่จะขึ้นต่อเขตอำนาจพิจารณาอย่างผูกขาดของศาลไทย
 48.  
 49. ภาษา
   
  1. ถ้ามีข้อขัดแย้งใดๆ ระหว่างฉบับภาษาอังกฤษ และภาษาไทยของข้อกำหนดของข้อกำหนดของการใช้ประโยชน์นี้ และคำแปลใดๆ ของข้อกำหนดนี้ ให้ถือตามฉบับภาษาอังกฤษเป็นสำคัญ
 50.  
 51. การติดต่อ
   
  1. ถ้าท่านมีข้อสงสัย หรือข้อกังวลใดๆ เกี่ยวกับข้อกำหนดของเว็บเหล่านี้ หรือประเด็นปัญหาใดๆ ในข้อกำหนดของเว็บเหล่านี้ หรือเกี่ยวกับไซต์ โปรดติดต่อเราได้ที่ customers@charleskeith.co.th
 
ข้อกำหนด และเงื่อนไขของการใช้ประโยชน์
 
LINKS
 

 
 1. คำนิยาม
   
  1. ในเงื่อนไขเหล่านี้ ให้คำต่อไปนี้มีความหมายตามที่ระบุไว้ข้างล่างนี้ นอกจากบริบทจะกำหนดไว้เป็นอย่างอื่น:
   1. ผู้ซื้อ หมายถึงบุคคล หรือองคภาวะตามกฎหมายที่ระบุตัวไว้ในคำสั่งซื้อว่าเป็นผู้ซื้อผลิตภัณฑ์
   2.  
   3. ผลิตภัณฑ์ของ CHARLES & KEITH หมายถึงผลิตภัณฑ์ที่มีเครื่องหมายของ CHARLES & KEITH ซึ่งมีการเชื้อเชิญให้สั่งซื้อตามเงื่อนไขเหล่านี้
   4.  
   5. เงื่อนไข หมายถึงข้อกำหนด และเงื่อนไขของการขายเหล่านี้
   6.  
   7. สัญญา หมายถึงสัญญาสำหรับการขายระหว่างเรากับผู้ซื้อผลิตภัณฑ์ ซึ่งทำขึ้นตามข้อ 3.4
   8.  
   9. ผลิตภัณฑ์ที่ชำรุดบกพร่อง นิยามไว้ในข้อ 7.2
   10.  
   11. เหตุสุดวิสัย หมายถึงเหตุการณ์ หรือพฤติการณ์ใดๆ ที่เราไม่สามารถป้องกัน หรือหลีกเลี่ยงได้ รวมถึง:
    1. การระเบิด อัคคีภัย อุทกภัย แผ่นดินไหว พายุ หรือภัยธรรมชาติอื่นๆ
    2.  
    3. สงคราม ไม่ว่าจะมีการประกาศ หรือไม่ก็ตาม การก่อวินาศกรรม การกบฏ การกระทำของผู้ก่อการร้าย หรืออาชญากร ไม่ว่าจะเป็นแบบออนไลน์ หรือออฟไลน์ก็ตาม การจลาจล หรือความไม่สงบของประชาชน
    4.  
    5. ข้อบังคับของการนำเข้า หรือส่งออก หรือการห้ามเรือเข้าออกจากท่า หรือข้อห้ามการเบิกจ่าย ข้อบังคับ ข้อห้ามของเทศบัญญัติ หรือการกระทำ หรือมาตรการ หรือการแทรกแซงใดๆ ของหน่วยงานราชการ หรือหน่วยงานควบคุมใดๆ
    6.  
    7. โรคระบาด ข้อห้ามในการกักกันโรค การระบาดของโรค หรือข้อจำกัด หรือการห้ามการเดินทางใดๆ (รวมทั้งการห้ามการเดินทางที่ไม่จำเป็น) ที่ออกโดยองค์การอนามัยโลก หรือหน่วยงานราชการใดๆ
    8.  
    9. การนัดหยุดงาน การปิดงาน การหยุดชะงักของงาน หรือการกระทำทางอุตสาหกรรมอื่นๆ หรือข้อพิพาททางการค้า (ไม่ว่าจะเกี่ยวข้องกับลูกจ้างของเรา หรือบุคคลอื่นใด หรือไม่ก็ตาม)
    10.  
    11. การล่ม หรือการหยุดชะงักของการโทรคมนาคม เครือข่าย หรืออินเตอร์เน็ต
   12.  
   13. การชำระเงินออนไลน์ หมายถึงการชำระเงินโดยบุคคลหนึ่งใด หรือหลายคนโดยวิธีการชำระเงินดังต่อไปนี้ซึ่งเราอาจกำหนดเป็นครั้งคราว ประกอบด้วยบัตรเครดิต บัตรเดบิต PayPal ออนไลน์แบงก์กิ้ง ออนไลน์สโตร์เครดิต และวิธีการชำระเงินอื่นๆ ที่กำหนดไว้
   14.  
   15. ออนไลน์ร้านค้า หมายถึงร้านค้าออนไลน์ของ CHARLES & KEITH ที่สามารถเข้าถึงได้ในปัจจุบันที่ https://www.charleskeith.co.th
   16.  
   17. คำสั่งซื้อ หมายถึงคำสั่งซื้อออนไลน์ที่ผู้ซื้อออกผ่านร้านค้าออนไลน์กับ CHARLES & KEITH เพื่อซื้อผลิตภัณฑ์ตามเงื่อนไขเหล่านี้
   18.  
   19. บรรดาคู่สัญญา หมายถึงเรากับผู้ซื้อ "คู่สัญญา" หมายถึงคู่สัญญารายใดรายหนึ่ง
   20.  
   21. บริษัทที่ดำเนินกระบวนการชำระเงิน หมายถึงองค์กรที่ดำเนินกระบวนการชำระเงิน หรือบัตรสำหรับวิธีการชำระเงินออนไลน์ที่เกี่ยวข้อง
   22.  
   23. ผลิตภัณฑ์ หมายถึงผลิตภัณฑ์ของ CHARLES & KEITH หรือผลิตภัณฑ์ของบุคคลภายนอกซึ่งเราเชิญให้ออกคำสั่งซื้อตามเงื่อนไขเหล่านี้
   24.  
   25. ผลิตภัณฑ์ทดแทน นิยามไว้ในข้อ 6.4
   26.  
   27. ผลิตภัณฑ์ของบุคคลภายนอก หมายถึงผลิตภัณฑ์ที่ไม่ใช่ผลิตภัณฑ์ของ CHARLES & KEITH ซึ่งเราเชื้อเชิญให้ออกคำสั่งซื้อตามเงื่อนไขเหล่านี้
  2.  
  3. คำที่ใช้จำนวนเอกพจน์ หรือพหูพจน์รวมถึงจำนวนพหูพจน์ หรือเอกพจน์ด้วย
  4.  
  5. การอ้างอิงใดๆ ถึง "บุคคล" หรือ "องค์กร" ใด รวมถึงการอ้างอิงถึงปัจเจกบุคคล ผู้เป็นเจ้าของแต่ผู้เดียว ห้างหุ้นส่วน สมาคมที่ไม่ได้ก่อตั้ง และบริษัทด้วย
  6.  
  7. การอ้างอิงใดๆ ถึง "ข้อ" คือการอ้างอิงถึงข้อของเงื่อนไขแหล่านี้
  8.  
  9. หัวข้อเรื่องในเงื่อนไขเหล่านี้แทรกไว้เพื่อความสะดวกเท่านั้น และให้ละเลยเสียในการแปลความเงื่อนไขเหล่านี้
  10.  
  11. การอ้างอิงถึงคำว่า "รวมทั้ง" หรือ "รวมถึง" ไม่ให้แปลความว่ามีผลเป็นการจำกัดใดๆ
 2.  
 3. การใช้บังคับ และผลบังคับ
   
  1. เงื่อนไขเหล่านี้จะควบคุมการขายผลิตภัณฑ์ตามรายการในร้านค้าออนไลน์ของเราให้แก่ผู้ซื้อ ยกเว้นถ้าผู้ซื้อได้ลงนามในสัญญาซื้อขายแยกต่างหากกับบริษัท อาร์มิน ซีสเท็มส์ จำกัด หรือ Charleskeith.com Pte. Ltd หรือบริษัทในเครือของตนแล้ว ซึ่งในกรณีนั้น ให้นำข้อกำหนด และเงื่อนไขของสัญญาแยกต่างหากนั้นมาใช้บังคับ
  2.  
  3. โดยการสั่งซื้อผลิตภัณฑ์ หรือการยอมรับการส่งมอบผลิตภัณฑ์ที่ระบุไว้ในใบกำกับสินค้า ผู้ซื้อยินยอมผูกพันตนโดย และถูกถือว่าได้ยอมรับเงื่อนไขเหล่านี้แล้ว
 4.  
 5. คำสั่งซื้อ ราคา และการชำระเงิน
   
  1. เราจะดำเนินการตามคำสั่งซื้อเพื่อการส่งมอบในประเทศไทย
  2.  
  3. ผู้ซื้อจะต้องระบุผลิตภัณฑ์ที่ตนประสงค์จะสั่งซื้อ และจำนวนที่ต้องการตามราคา และในสกุลเงินที่เราระบุไว้ที่ร้านค้าออนไลน์ ซึ่งทำได้โดยการออกคำสั่งซื้อบนแบบฟอร์มออนไลน์ที่กำหนดที่ร้านค้าออนไลน์ และการให้ข้อมูลที่จำเป็นทั้งหมดต่อเราตามที่เราอาจกำหนดไว้ที่ร้านค้าออนไลน์
  4.  
  5. คำสั่งซื้อทั้งหมดที่ผู้ซื้อทำขึ้นสำหรับผลิตภัณฑ์หนึ่ง หรือหลายรายการจะถือว่าเป็นข้อเสนอที่ผู้ซื้อรายนั้นทำขึ้นเพื่อซื้อผลิตภัณฑ์ดังกล่าวตามข้อกำหนดของเงื่อนไขเหล่านี้ และสำหรับผลิตภัณฑ์ที่เลือก และจำนวนที่ระบุไว้ในคำสั่งซื้อ คำสั่งซื้อทั้งหมดจะต้องขึ้นอยู่กับการยอมรับของเรา
  6.  
  7. เราอาจยอมรับคำสั่งซื้อใดได้โดย:
   1. การติดต่อกับผู้ซื้อทางโทรศัพท์ อีเมล หรือวิธีการติดต่อสื่อสารอื่นภายในเวลาอันควรหลังจากที่ผู้ซื้อได้ทำคำสั่งซื้อแล้ว ที่จะ:
    1. ยอมรับ และยืนยันราคา จำนวน และวัน และเวลาของการส่งมอบผลิตภัณฑ์ที่ผู้ซื้อสั่ง หรือ
    2.  
    3. ร้องขอให้ผู้ซื้อยื่นแบบคำสั่งซื้อจำนวนมากเป็นลายลักษณ์อักษรเพื่อการยอมรับเป็นลายลักษณ์อักษรของเรา ในกรณีของคำสั่งซื้อที่เกินจำนวน หรือมูลค่าบางประการ
   2.  
   3. การส่งมอบผลิตภัณฑ์ที่สั่งซื้อไปให้แก่ผู้ซื้อ
     
    เมื่อมีการยอมรับดังกล่าว จะจัดทำสัญญาที่มีผลผูกพันขึ้นตามข้อกำหนดที่แสดงไว้ในเงื่อนไขเหล่านี้ ข้อกำหนดของคำสั่งซื้อที่ได้ยอมรับไว้ (ไม่รวมข้อกำหนดใดๆ ที่เราไม่ยอมรับ) และข้อกำหนด และเงื่อนไขอื่นๆ ตามที่เราอาจกำหนดเป็นเงื่อนไขของการยอมรับคำสั่งซื้อ เพื่อหลีกเลี่ยงข้อสงสัย จะไม่มีสัญญาใดๆ เกิดขึ้นนอกจาก และจนกว่าเราได้ยอมรับคำสั่งซื้อนั้นแล้วในลักษณะที่กำหนดไว้ในข้อ 3.4 การดำเนินการตาม หรือการยอมรับการชำระเงินออนไลน์สำหรับคำสั่งซื้อใดๆ จะไม่ถือเป็นการยอมรับคำสั่งซื้อของเราในตัวของมันเอง โดยมีข้อแม้ว่า ถ้าคำสั่งซื้อใดถูกเราปฏิเสธ เราจะตีกลับ หรือคืนการชำระเงินใดๆ ที่ทำขึ้นสำหรับคำสั่งซื้อดังกล่าว หรือจะมอบเครดิตของร้านค้าออนไลน์ให้แก่ผู้ซื้อก็ได้
  8.  
  9. เราจะมีสิทธิ์ที่จะ:
   1. ยอมรับ หรือปฏิเสธคำสั่งซื้อของลูกค้า ทั้งหมด หรือเพียงบางส่วนก็ได้ โดยไม่ต้องแจ้งเหตุผลใดๆ หรือ
   2.  
   3. หน่วงเหนี่ยว หรือประวิงการส่งมอบของคำสั่งซื้อใดๆ ทั้งหมด หรือบางส่วน ไว้ก็ได้เนื่องจากไม่มีผลิตภัณฑ์ให้ใช้ได้ จำนวนสินค้าคงคลังมีน้อย หรือด้วยเหตุผลอื่นใด
  10.  
  11. เราจะไม่ต้องรับผิดสำหรับข้อผิดพลาดใดๆ ในการกำหนดราคา หรือคุณลักษณะเฉพาะของผลิตภัณฑ์ที่ผู้ซื้อสั่ง ซึ่งอาจปรากฏอยู่ที่ร้านค้าออนไลน์ ราคาที่ผู้ซื้อจะต้องชำระสำหรับผลิตภัณฑ์ทั้งหมดจะเป็นราคาขายปัจจุบันของเรา ณ วันที่เรายอมรับคำสั่งซื้อ ซึ่งอาจแสดงไว้อย่างถูกต้อง หรือไม่ถูกต้องก็ได้ที่ร้านค้าออนไลน์
  12.  
  13. ไม่อาจใช้การส่งเสริม ข้อเสนอ บัตรกำนัล หรือเครดิตของร้านค้าออนไลน์มาใช้ย้อนหลังต่อคำสั่งซื้อใดๆ ที่ยังยืนอยู่ หรือที่ออกให้ก่อนหน้านี้ได้ ต้องระบุการส่งเสริม ข้อเสนอ บัตรกำนัล หรือเครดิตของร้านค้าออนไลน์ใดๆ ก่อนเช็คเอ๊าท์ว่าสิ่งเหล่านี้ไม่อาจนำมาเรียกร้อง หรือใช้ได้หลังจากที่ได้ทำคำสั่งซื้อใดๆ แล้ว ไม่อาจนำการส่งเสริม ข้อเสนอ บัตรกำนัล หรือเครดิตของร้านค้าออนไลน์มาแลกเปลี่ยนเป็นเงินได้
  14.  
  15. นอกจากเราจะยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรเป็นอย่างอื่น ผู้ซื้อจะต้องชำระเงินค่าผลิตภัณฑ์เต็มจำนวนโดยการชำระเงินออนไลน์ที่สมบูรณ์ก่อนที่จะทำการส่งมอบผลิตภัณฑ์
  16.  
  17. ผู้ซื้อรับประกัน และยินยอมว่าตนสั่งซื้อผลิตภัณฑ์เพื่อการใช้สอยของตนเองเท่านั้น และไม่ใช้การนำไปขายต่อ การจัดจำหน่าย หรือการส่งออก ผู้ซื้อจะต้องชดใช้ค่าเสียหายให้แก่เรา และปกป้องเราให้ปลอดภัยต่อความสูญเสีย ความเสียหาย ความรับผิด ค่าใช้จ่าย และต้นทุนทั้งหมดที่เกิดขึ้นจากการประพฤติผิดข้อ 3.9 นี้
  18.  
  19. สำหรับการส่งมอบแบบมาตรฐาน ผู้ซื้อจะต้องออกค่าขนส่ง และค่าดำเนินการทั้งหมด (ถ้าเข้าเงื่อนไข) ตลอดจนภาษีสินค้า และการบริการทั้งหมดที่เกี่ยวข้อง
  20.  
  21. การชำระเงินออนไลน์ทั้งหมดต้องได้รับการดำเนินการโดยผู้ให้บริการการชำระเงินของเรา การอนุมัติของบริษัทดำเนินการการชำระเงิน และธนาคารที่ออกที่เกี่ยวข้อง เราจะไม่ต้องรับผิดในทางใดๆ ถ้าผู้ให้บริการการชำระเงิน บริษัทดำเนินการการชำระเงิน หรือธนาคารที่ออกปฏิเสธที่จะดำเนินการ หรือยอมรับรายการการชำระเงินออนไลน์ใดๆ ไม่ว่าจะด้วยเหตุผลใดก็ตาม
  22.  
  23. ผู้ซื้อยินยอมที่จะยื่นข้อมูลเกี่ยวกับการชำระเงินออนไลน์ หรือบัตร และข้อมูลส่วนตัวอื่นๆ และข้อมูลการส่งมอบต่อเรา และผู้ให้บริการการชำระเงินของเราตามที่เรา หรือผู้ให้บริการการชำระเงินของเราร้องขอโดยมีเหตุผลสมควรเพื่อดำเนินการตามคำสั่งซื้อ การชำระเงินตามคำสั่งซื้อ และที่จะเรียมการส่งมอบ และการออกใบแจ้งหนี้ ข้อมูลทั้งหมดที่ยื่นมานั้นจะอยู่ใต้บังคับของนโยบายว่าด้วยความเป็นส่วนตัวบนไซต์ เราจะกำหนดให้ผู้ให้การบริการการชำระเงินเก็บข้อมูลดังกล่าวไว้เป็นความลับ และไม่นำไปใช้เพื่อจุดประสงค์ใดๆ นอกเหนือจากที่จะดำเนินการบริการของตนเท่านั้น ผู้ซื้อยินยอมว่าเราจะไม่ต้องรับผิดสำหรับความสูญเสีย ความเสียหาย หรือความรับผิดใดๆ ในกรณีของการเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวโดยผู้ให้การบริการการชำระเงินของเราโดยไม่ได้รับอนุญาต
  24.  
  25. เราสงวนสิทธิ์ที่จะใช้ทางแก้ไขเยียวยาที่ชอบด้วยกฎหมายของเราถ้ามีข้อพิพาท หรือประเด็นปัญหาเกิดขึ้นเกี่ยวกับการชำระเงินออนไลน์ หรือถ้าเราไม่ได้รับการชำระเงินครบถ้วนสำหรับคำสั่งซื้อใด โดยเฉพาะอย่างยิ่ง แต่โดยไม่เป็นการจำกัดต่อทางแก้ไขเยียวยาอื่นใด ถ้าบริษัทดำเนินการการชำระเงิน หรือธนาคารที่ออกปฏิเสธ หรือตีกลับการชำระเงินสำหรับคำสั่งซื้อใด เราอาจใช้ดุลพินิจของเราในการ:
   1. ยกเลิกคำสั่งซื้อนั้น และ หรือ
   2.  
   3. ปฏิเสธที่จะยอมรับคำสั่งซื้อในอนาคตจากท่าน
 6.  
 7. การมีผลิตภัณฑ์ให้ใช้ประโยชน์ได้ และรายละเอียด
   
  1. ผลิตภัณฑ์ที่แสดงไว้ที่ร้านค้าออนไลน์ขึ้นอยู่กับการมีให้ใช้ประโยชน์ได้ ผลิตภัณฑ์ยังอาจมีให้ใช้ประโยชน์ได้ในร้านค้ายี่ห้อ CHARLES & KEITH ที่เลือกไว้ระหว่างประเทศด้วยในขณะที่ยังมีของอยู่ในสต๊อก ในบางกรณี ผลิตภัณฑ์ที่ตั้งแสดงไว้เพื่อขายอยู่ในร้านค้าออนไลน์นั้นอาจไม่มีให้ใช้ประโยชน์ได้ในร้านค้ายี่ห้อ CHARLES & KEITH หรือในทางกลับกันก็ได้
  2.  
  3. เราได้ใช้ความพยายามทุกประการที่จะแสดง และบรรยายอย่างถูกต้องที่สุดเท่าที่จะทำได้ถึงสี ขนาด ขอบเขต ข้อมูล และคุณลักษณะอื่นๆ ของผลิตภัณฑ์ (“คุณลักษณะ”) อย่างไรก็ดี เนื่องจากขีดจำกัดที่มีอยู่เป็นปกติวิสัยของการแสดงเชิงอิเล็กทรอนิกส์ และลักษณะของวัสดุบางประการ คุณลักษณะที่แท้จริงของผลิตภัณฑ์จำเพาะรายการอาจแตกต่างออกไปได้ ไม่ควรถือว่ารอย และความต่างเล็กน้อยของสี/การพิมพ์เป็นข้อบกพร่อง หรือทำให้ผลิตภัณฑ์ผลิตภัณฑ์นั้นไม่สอดคล้องกับข้อกำหนด แต่เป็นลักษณะในเนื้อของผลิตภัณฑ์ คุณลักษณะทั้งหมดที่ให้ไว้ที่ร้านค้าออนไลน์เป็นเพียงประมาณการเท่านั้น
  4.  
  5. ผลิตภัณฑ์ทั้งหมดที่แสดงไว้สำหรับการขายที่ไซต์นี้ได้รับการสร้างขึ้นจากวัสดุที่มนุษย์ทำขึ้น นอกจากจะระบุไว้เป็นอย่างอื่น
 8.  
 9. กรรมสิทธิ์ และความเสี่ยง
   
  1. ความเสี่ยงในผลิตภัณฑ์จะผ่านไปสู่ผู้ซื้อเมื่อเราส่งมอบผลิตภัณฑ์ไปให้แก่ผู้รับขนส่ง
  2.  
  3. กรรมสิทธิ์ในผลิตภัณฑ์จะไม่ผ่านไปสู่ผู้ซื้อจนกว่าเราจะได้รับการชำระเงินครบถ้วนสำหรับผลิตภัณฑ์ และส่งมอบผลิตภัณฑ์ไปให้แก่ผู้ซื้อ
 10.  
 11. คำสั่งการส่งมอบ และการยกเลิก
   
  1. ผู้ซื้อจะต้องกำหนดทางเลือกที่พึงประสงค์ของผู้ซื้อไว้ในคำสั่งซื้อ หรือ ถ้ามี ทางเลือกในการมารับ และถ้ามีการเลือกทางเลือกในการส่งมอบ ที่อยู่สำหรับการส่งมอบผลิตภัณฑ์
  2.  
  3. ภายใต้บังคับของการยอมรับคำสั่งซื้อของเรา และของข้อ 3.1 อยู่เสมอ
   1. ถ้ามีการเลือกทางเลือกในการส่งมอบ:
    1. เราจะส่งมอบผลิตภัณฑ์ไปยังสถานที่ส่งมอบตามที่ผู้ซื้ออาจระบุไว้ และเราเห็นชอบด้วย ถ้าไม่มีใครอยู่ ณ สถานที่ส่งมอบเพื่อรับผลิตภัณฑ์ ตัวแทนการส่งมอบจะทิ้งบัตร “ไม่สามารถส่งมอบ” ไว้ ณ สถานที่นั้น และผู้ซื้อควรปฏิบัติตามแนวทางในบัตรนั้นเพื่อรับมอบผลิตภัณฑ์
    2.  
    3. ผู้ซื้อจะต้องรับภาระ และชำระให้แก่เรา:
     1. ค่าธรรมเนียมการส่งมอบ และการขนส่ง
     2.  
     3. ค่าใช้จ่ายในการส่งมอบ การส่งมอบซ้ำ การขนส่ง การส่งคืน การส่งต่อ การขนส่งซ้ำ และค่าธุรการ ภาษี อากร ค่าธรรมเนียมการเก็บรักษา และการจำหน่าย และค่าผลิตภัณฑ์ใดๆ ซึ่งผู้ซื้อบอกปัดถ้าการบอกปัดนั้นไม่ได้ทำขึ้นตามสิทธิ์ที่แจ้งชัดใดๆ ของผู้ซื้อภายใต้เงื่อนไขเหล่านี้ หรือถ้าการส่งมอบใดๆ ต่อผู้ซื้อทำไม่สำเร็จไม่ว่าจะด้วยเหตุผลใด
    4.  
    5. โปรดอ่านข้อกำหนดในการส่งมอบฉบับล่าสุดของเราสำหรับการส่งมอบในท้องถิ่น และระหว่างประเทศ ซึ่งจะใช้บังคับต่อสัญญา
   2.  
   3. ถ้าเราให้ทางเลือก และผู้ซื้อเลือกที่จะมารับผลิตภัณฑ์ด้วยตนเอง ผู้ซื้อจะต้องมารับผลิตภัณฑ์ตามที่อยู่ที่เรากำหนด.
   4.  
   5. เราไม่สามารถส่งของไปที่ตู้ไปรษณีย์ พื้นที่ของทหาร หรือพื้นที่ควบคุมใดๆ ได้ ผู้ซื้อ หรือผู้รับผลิตภัณฑ์จะต้องออกค่าธรรมเนียมการขนส่ง และค่าธรรมเนียมอื่นๆ สำหรับการพยายามส่งมอบไปยังพื้นที่ต้องห้าม
   6.  
   7. อาจมีค่าธรรมเนียมธุรการที่ผู้ซื้อต้องชำระสำหรับการเปลี่ยนแปลงที่อยู่ในการจัดส่งของแต่ละคำสั่งซื้อ
   8.  
   9. ผู้ซื้อตระหนักว่าบริษัทขนส่ง หรือหน่วยงานศุลกากรอาจเปิด และตรวจสอบสิ่งของในหีบห่อของผลิตภัณฑ์ไม่ว่าด้วยเหตุผลใดในดุลพินิจของหน่วยงานนั้นแต่เพียงผู้เดียวได้ เราจะไม่ต้องรับผิดสำหรับการสูญหาย หรือความเสียหายใดๆ ที่เกิดขึ้นจากการกระทำนั้น
   10.  
   11. จะทำการแจ้งต่อศุลกากรทั้งหมดเป็นภาษาอังกฤษ
    
  4.  
  5. วันที่ของการขนส่ง การส่งมอบ หรือการรับของใดๆ ที่เราแจ้งให้ทราบนั้นเป็นเพียงประมาณการเท่านั้น และจะไม่กอปรขึ้นเป็นส่วนหนึ่งของสัญญา เราจะไม่ต้องรับผิดสำหรับความสูญเสีย เสียหาย ต้นทุน หรือค่าใช้จ่ายใดๆ สำหรับการไม่สามารถทำได้ตามกำหนดวันขนส่ง ส่งมอบ หรือรับมอบใดๆ ดังกล่าว ไม่ว่าจะมีสาเหตุจากอะไรก็ตาม ถ้าของตามคำสั่งซื้อของผู้ซื้อไม่ได้รับการส่งมอบภายในเวลาอันควร ผู้ซื้อควรติดต่อเราที่:
    
   บริษัท อาร์มิน ซีสเท็มส์ จำกัด
   88 อาคารเดอะพาร์ค ชั้น 12
   ถนนรัชดาภิเษก แขวงคลองเคย
   เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110
   โทร: +66 2365 6283
  6.  
  7. เราสงวนสิทธิ์เป็นครั้งคราว โดยไม่ต้องรับผิด หรือแจ้งล่วงหน้า ที่จะถอน หรือยุติการจัดหาผลิตภัณฑ์ใดๆ หรือทั้งหมดจากร้านค้าออนไลน์ หรือที่จะ:
   1. เปลี่ยนแปลงราคา หรือคุณลักษณะเฉพาะของผลิตภัณฑ์ใดๆ หรือ
   2.  
   3. ส่งมอบผลิตภัณฑ์ที่คล้ายกันกับผลิตภัณฑ์ที่สั่งซื้อโดยมีข้อแตกต่างกันเล็กน้อย
     
    (แต่ละกรณีเรียกว่า "ผลิตภัณฑ์ทดแทน") จะถือว่าผู้ซื้อได้ยอมรับการเปลี่ยนแปลง และข้อแตกต่างนั้นแล้วถ้าผู้ซื้อยอมรับการส่งมอบผลิตภัณฑ์ทดแทนนั้น
  8.  
  9. ผู้ซื้ออาจยกเลิกคำสั่งซื้อใดก่อนทำการชำระค่าผลิตภัณฑ์นั้นก็ได้ ทั้งนี้โดยมีข้อแม้อยู่เสมอว่า:
   1. ผู้ซื้อต้องติดต่อเราเพื่อขอให้เรายกเลิกโดยทันที
   2.  
   3. เราจะพยายามทำตามคำขอของผู้ซื้อ ถ้าคำสั่งซื้อนั้นยังไม่ถูกดำเนินการ
   4.  
   5. ผู้ซื้อจะต้องจ่ายค่าธรรมเนียมการยกเลิกซึ่งเราอาจกำหนด
  10.  
  11. ถ้าคำสั่งซื้อใดได้ดำเนินการไปแล้ว จะไม่อนุญาตให้มีการยกเลิก หรือการคืนเงิน
  12.  
  13. ผู้ซื้อรับทราบว่าความรับผิดของเราที่จะส่งมอบผลิตภัณฑ์ให้แก่ผู้ซื้อตามสัญญานั้นขึ้นอยู่กับการมีให้ใช้ได้ของผลิตภัณฑ์ ผู้ซื้อรับทราบเพิ่มเติมว่าเราสงวนดุลพินิจเด็ดขาดเกี่ยวกับลำดับก่อนหลังในการส่งมอบผลิตภัณฑ์ใดๆ ให้แก่ลูกค้าของเรา
  14.  
  15. เราอาจส่งมอบผลิตภัณฑ์ในคำสั่งซื้อใดเป็นงวดๆ ก็ได้โดยมีข้อแม้ว่าจะต้องชำระเงินตามคำสั่งซื้อจนครบถ้วนใน หรือก่อนวันส่งมอบงวดแรก
  16.  
  17. เราสงวนสิทธิ์ที่จะส่งมอบเพียงบางส่วนของคำสั่งซื้อใดๆ ก็ได้ ถ้าสามารถขนส่งสินค้าได้เพียงบางส่วนของคำสั่งซื้อเท่านั้น เราจะใช้ความพยายามตามสมควรแก่เหตุที่จะติดต่อกับผู้ซื้อเพื่อให้เลือกผลิตภัณฑ์ตัวใหม่แทน ถ้าไม่สามารถติดต่อผู้ซื้อได้ เราจะปฏิเสธคำสั่งซื้อทั้งหมด
 12.  
 13. การรับมอบผลิตภัณฑ์
   
  1. นอกจากผู้ซื้อแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรให้เราทราบเป็นในทางตรงข้ามภายในสิบสี่ (14) วันทำการนับจากวันที่สั่งซื้อ จะถือว่าผู้ซื้อยอมรับแล้วว่าผลิตภัณฑ์อยู่ในสภาพดี และตรงตามสัญญา
  2.  
  3. ผลิตภัณฑ์ใดจะมีสิทธิ์ได้รับการเปลี่ยนใหม่ได้เฉพาะเพียงถ้าเมื่อส่งมอบนั้น:
   1. ผลิตภัณฑ์ได้รับความเสียหาย หรือ
   2.  
   3. ผลิตภัณฑ์ที่จัดหาให้นั้นแตกต่างอย่ไปจากผลิตภัณฑ์ที่ระบุไว้ในคำสั่งซื้อ
     
    (ผลิตภัณฑ์ดังกล่าวเป็น "ผลิตภัณฑ์ที่ชำรุดบกพร่อง")
   4.  
  4. ผู้ซื้อต้องรายงานเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ที่ชำรุดบกพร่องใดๆ ต่อเราโดยการยื่น "คำขอคืนผลิตภัณฑ์" ผ่าน บัญชีของฉัน ออนไลน์ และระบุเหตุผล จะต้องส่งคืนผลิตภัณฑ์ที่ชำรุดบกพร่องภายในสิบสี่ (14) วันทำการนับจากวันที่สั่งซื้อ หาไม่แล้วผู้ซื้อจะไม่มีสิทธิ์ได้รับผลิตภัณฑ์เปลี่ยนใหม่ทดแทน
  5.  
  6. ถ้าเราเห็นว่าผลิตภัณฑ์นั้นเป็นผลิตภัณฑ์ที่ชำรุดบกพร่อง จะนำวิธีการส่งคืนที่กำหนดไว้ในนโยบายของเรามาใช้บังคับ ผู้ซื้อต้องแสดงใบเสร็จค่าภาษีร่วมกับผลิตภัณฑ์ที่ชำรุดบกพร่องในสภาพเดิมที่ส่งมอบ และการบรรจุหีบห่อ
  7.  
  8. เราสงวนสิทธิ์ที่จะปฏิเสธการส่งคืน หรือการเปลี่ยนใหม่ของผลิตภัณฑ์ที่ชำรุดบกพร่องใดๆ ถ้า
   1. ผู้ซื้อไม่สามารถแสดงรายละเอียดของผลิตภัณฑ์ หรือใบเสร็จค่าภาษีได้
   2.  
   3. ผลิตภัณฑ์ที่ชำรุดบกพร่องนั้นเป็นผลิตภัณฑ์ของบุคคลภายนอก และเราไม่ได้รับอนุญาตจากผู้จัดหาให้ดำเนินการรับคืน หรือเปลี่ยนใหม่
   4.  
   5. ข้อชำรุดบกพร่องนั้นเป็นผลของ:
    1. ความเสียหายที่เป็นลักษณะพิเศษเฉพาะ โดยอุบัติเหตุ หรือโดยบังเอิญซึ่งเป็นผลของการใช้งานของผู้ซื้อ หรือความสึกหรอ
    2.  
    3. รอยบาก รอยขีดข่วนโดยอุบัติเหตุ หรือความเสียหายเล็กน้อย
    4.  
    5. การใช้อย่างไม่เหมาะสม หรือการจัดการผิดของผู้ซื้อ
    6.  
    7. ความเสียหายที่เป็นลักษณะพิเศษเฉพาะ โดยอุบัติเหตุ หรือโดยบังเอิญซึ่งเป็นผลของการใช้สอยของผู้ซื้อ หรือความสึกหรอ
    8.  
    9. การดัดแปลงผลิตภัณฑ์ที่เราไม่ได้อนุญาต
    10.  
    11. แรงกดดันผิดปกติ หรือไม่ได้เสนอแนะทางกายภาพ สิ่งแวดล้อม หรือทางไฟฟ้าโดยผู้ซื้อ
    12.  
    13. การใช้ผลิตภัณฑ์โดยบุคคลอื่นนอกเหนือจากผู้ซื้อ หรือ
    14.  
    15. การที่ผู้ซื้อมิได้ปฏิบัติตามข้อกำหนดใดๆ ของเงื่อนไขเหล่านี้
  9.  
  10. โปรดดูข้อกำหนดเพิ่มเติมเกี่ยวกับส่งคืนผลิตภัณฑ์ได้จากนโยบายว่าด้วยการส่งคืนผลิตภัณฑ์
 14.  
 15. การควบคุม และข้อจำกัด
   
  1. อาณาเขตบางแห่งกำหนดการเซ็นเซอร์ ศุลกากร การนำเข้า การส่งออก และ/ หรือข้อกำหนด และข้อจำกัดเกี่ยวกับการควบคุมอื่นๆ ต่อผลิตภัณฑ์ ผู้ซื้อจะต้องรับผิดชอบสำหรับการประกันว่าผลิตภัณฑ์ทั้งหมดในคำสั่งซื้อนั้นสอดคล้อง และจะสอดคล้องกับข้อกำหนดดังกล่าวด้วยค่าใช้จ่ายของตนเอง ถ้าร้องขอ เราจะใช้ความพยายามทางการค้าตามสมควรแก่เหตุทั้งหมดที่จะพยายามส่งมอบผลิตภัณฑ์ตามคำสั่งซื้อให้ผู้ซื้อโดยการจัดหาเอกสารสนับสนุนให้แก่หน่วยราชการที่เกี่ยวข้อง เราจะไม่ต้องรับผิดสำหรับการส่งมอบไม่ได้ หรือส่งมอบล่าช้าซึ่งผลิตภัณฑ์ใดๆ ที่ไม่สอดคล้องกับข้อกำหนดดังกล่าว หรือซึ่งถูกสกัดกั้นโดยรัฐบาล หรือหน่วยงานควบคุมใดๆ
  2.  
  3. ผู้ซื้อจะต้องรับผิดชอบสำหรับ (i) ค่าธรรมเนียมการขนส่งสำหรับทั้งการส่งมอบ และการส่งคืนผลิตภัณฑ์ (ii) ค่าธรรมเนียม อากร ภาษี หรือค่าปรับที่หน่วยราชการกำหนดเรียกเก็บต่อเราในการส่งมอบ หรือการขนส่งผลิตภัณฑ์ไปยังปลายทาง (iii) ค่าธรรมเนียมธุรการที่สมเหตุสมผลสำหรับคำสั่งซื้อทั้งหมดที่ไม่สามารถส่งมอบได้เนื่องจากข้อกำหนด และข้อจำกัดทางด้านการควบคุมต่อผลิตภัณฑ์ที่ไม่สอดคล้องหลังจากที่เราได้ใช้ความพยายามทางการค้าตามสมควรแก่เหตุแล้ว
 16.  
 17. ไม่มีการรับประกัน
   
  1. เราไม่ได้รับประกันใดๆ ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ของ CHARLES & KEITH ไม่ว่าจะโดยแจ้งชัด หรือโดยนัยก็ตาม รวมทั้งการรับประกันโดยนัยใดๆ ของการสามารถนำออกขายได้ คุณภาพ ความสอดคล้องกับคำบรรยาย และความเหมาะสมสำหรับจุดประสงค์จำเพาะใดๆ ความรับผิดเพียงอย่างเดียวของเราสำหรับข้อชำรุดบกพร่องใดๆ ในผลิตภัณฑ์ใดๆ ของ CHARLES & KEITH แสดงไว้ในข้อ 7
  2.  
  3. เรามิได้ทำการรับรอง หรือรับประกันไม่ว่าชนิดใดในส่วนของผลิตภัณฑ์ของบุคคลภายนอก และโดยสัญญานี้ เราไม่รับการรับประกันทั้งหมด ไม่ว่าโดยแจ้งชัด หรือโดยนัย หรือแบบจำกัดก็ตาม เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ของบุคคลภายนอก รวมทั้งการรับประกันแบบจำกัดใดๆ ของการสามารถนำออกขายได้ คุณภาพ ความสอดคล้องกับคำบรรยาย และความเหมาะสมสำหรับจุดประสงค์จำเพาะใดๆ ผลิตภัณฑ์ของบุคคลภายนอกซึ่งประกอบด้วยซอฟต์แวร์ ฮาร์ดแวร์ อุปกรณ์ต่อพ่วง และส่วนประกอบเพิ่มเติมต่างๆ ได้รับการคุ้มครองภายใต้การรับประกัน (ถ้ามี) ที่ผู้ผลิตต้นทาง ผู้ให้ใบอนุญาต หรือผู้ตีพิมพ์เผยแพร่ จัดหาให้เท่านั้น
 18.  
 19. ข้อจำกัดความคุ้มครอง และขีดจำกัดความรับผิด
   
  1. เราจะไม่ต้องรับผิดต่อผู้ซื้อ หรือบุคคลภายนอกใดๆ ไม่ว่าในกรณีใดสำหรับความสูญเสีย หรือเสียหายโดยอ้อม พิเศษ สืบเนื่อง เป็นแบบอย่าง เชิงลงโทษใดๆ สำหรับการประพฤติผิดใดๆ ต่อเงื่อนไขเหล่านี้ รวมทั้ง แต่ไม่จำกัดอยู่เพียง การสูญเสียผลกำไร การสูญเสียธุรกิจ หรือค่าความนิยม การสูญเสียการใช้ประโยชน์ หรือการเรียกค่าสินไหมทดแทนใดๆ โดยบุคคลภายนอกใดๆ แม้ว่าเราได้รับแจ้งให้ทราบถึงความเป็นไปได้ของความสูญเสีย หรือเสียหายนั้นแล้วก็ตาม
  2.  
  3. ถ้าบุคคลภายนอกใดๆ เป็นผู้ปฏิบัติการบริการใดๆ (รวมทั้ง แต่ไม่จำกัดอยู่เพียง การติดตั้งผลิตภัณฑ์ใดๆ ) เราจะไม่ต้องรับผิดสำหรับการกระทำ การละเลย การละเว้นจากการกระทำ หรือการจงใจกระทำผิดใดๆ ของบุคคลภายนอกดังกล่าว โดยไม่คำนึงว่าบุคคลภายนอกดังกล่าวนั้นได้รับอนุญาตจากเรา หรือไม่ก็ตาม
  4.  
  5. ความรับผิดโดยรวมของเราต่อผู้ซื้อสำหรับการเรียกค่าสินไหมทดแทนใดๆ และทั้งหมด ไม่ว่าโดยผู้ซื้อ หรือบุคคลอื่นใด และไม่ว่าจะเกิดขึ้นเกี่ยวเนื่องกับ หรือจากการขาย การจัดหา การส่งมอบ การครอบครอง การเปลี่ยนใหม่ หรือการใช้ประโยชน์ของผลิตภัณฑ์ หรือเป็นผลมาจากการที่เราผิดสัญญานี้ และ/ หรือเงื่อนไขเหล่านี้ก็ตาม จะไม่เกินราคาของผลิตภัณฑ์ที่ก่อให้เกิดการเรียกสินไหมทดแทนดังกล่าว ไม่ว่าในกรณีใดทั้งสิ้น
  6.  
  7. ไม่มีความใดในเงื่อนไขเหล่านี้จะจำกัด หรือกันออกไปเสียซึ่งความรับผิดของเราสำหรับการเสียชีวิต หรือการบาดเจ็บส่วนตัวซึ่งเกิดจากความประมาทเลินเล่อของ CHARLES & KEITH
 20.  
 21. เหตุสุดวิสัย
   
  1. เราจะไม่ต้องรับผิด หรือถูกถือว่าผิดสัญญา และ/ หรือเงื่อนไขเหล่านี้เนื่องจากการที่ไม่สามารถปฏิบัติภาระผูกพันใดๆ ของเราภายใต้สัญญา และ/ หรือเงื่อนไขเหล่านี้ระหว่างระยะเวลาใดๆ ที่การปฏิบัติภาระผูกพันดังกล่าวต้องล่าช้าไปเนื่องจากเหตุสุดวิสัย
  2.  
  3. เราจะแจ้งให้ผู้ซื้อทราบถึงความล่าช้า หรือข้อขัดข้องใดๆ ที่เกิดขึ้นผ่านเหตุสุดวิสัยใดๆ และแจ้งกำหนดวันส่งมอบที่เปลี่ยนใหม่ให้ทราบโดยเร็วที่สุดเท่าที่จะสามารถทำได้ ผู้ซื้อไม่อาจยกเลิกสัญญาได้เนื่องจากความล่าช้า หรือข้อขัดข้องดังกล่าว
  4.  
  5. ในกรณีที่เหตุสุดวิสัยใดๆ ยังผลให้เกิดการขาดผลิตภัณฑ์ เราจะมีสิทธิ์จัดสรรผลิตภัณฑ์ที่มีอยู่ในคลังของเราในระหว่างลูกค้าของเราในลักษณะที่เราอาจเห็นว่าเท่าเทียมกัน และอาจทำการส่งมอบผลิตภัณฑ์ใดๆ เป็นบางส่วนให้แก่ผู้ซื้อก็ได้
 22.  
 23. การแก้ไขเพิ่มเติม
   
  1. เราสงวนสิทธิ์ที่จะแก้ไขเพิ่มเติมเงื่อนไขเหล่านี้โดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้าเป็นลายลักษณ์อักษร ด้วยดุลพินิจของเราแต่เพียงผู้เดียวได้โดยการโพสต์สำเนาของเงื่อนไขที่แก้ไขเพิ่มเติมไว้ที่ร้านค้าออนไลน์
  2.  
  3. ความพยายามใดๆ ที่จะดัดแปลง เพิ่มเติม หรือแก้ไขเงื่อนไขเหล่านี้โดยผู้ซื้อจะใช้ไม่ได้ และเป็นโมฆะ นอกจากเราจะให้ความเห็นชอบเป็นลายลักษณ์อักษรโดยแจ้งชัด
 24.  
 25. การโอนสิทธิ์
   
  1. ผู้ซื้อจะต้องไม่โอน หรือถ่ายโอนโดยประการอื่นซึ่งสัญญา หรือสิทธิ์ และภาระผูกพันใดๆ ของตนภายใต้เงื่อนไขเหล่านี้ ไม่ว่าทั้งหมด หรือเพียงบางส่วนก็ตาม โดยไม่ได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรล่วงหน้าจากเรา การโอนโดยไม่ได้รับอนุญาตใดๆ ดังกล่าวจะถือว่าใช้ไม่ได้ และเป็นโมฆะ
 26.  
 27. ไม่ใช่การสละสิทธิ์
   
  1. การที่เราไม่ได้ใช้ และความล่าช้าในการใช้สิทธิ์ หรือทางแก้ไขเยียวยาใดๆ ภายใต้สัญญาจะไม่เป็นผลให้เป็นการสละเสียซึ่งสิ่งดังกล่าว อีกทั้งการใช้สิทธิ์ หรือทางแก้ไขเยียวยาใดๆ ครั้งหนึ่งใด หรือเพียงบางส่วนก็จะไม่เป็นการกีดกันมิให้ใช้สิ่งดังกล่าวครั้งอื่นใด หรือครั้งต่อไป หรือมิให้ใช้สิทธิ์ หรือทางแก้ไขเยียวยาอื่นใด
  2.  
  3. ข้อกำหนด หรือเงื่อนไขใดของคำสั่งซื้อของผู้ซื้อซึ่งไม่สอดคล้องในทางใดๆ กับ หรือเพิ่มเติมต่อเงื่อนไขเหล่านี้จะไม่สามารถใช้บังคับ หรือมีผลผูกพันต่อเราได้ นอกจากจะตกลงกันเป็นลายลักษณ์อักษรเป็นอย่างอื่น และลงนามโดยผู้ซื้อ และเรา การที่เรามิได้คัดค้านนั้นไม่ให้ถือว่าเป็นการตัดออกไปเสียซึ่งเงื่อนไขเหล่านี้
 28.  
 29. ความไม่ชอบด้วยกฎหมาย
   
  1. ถ้าบทบัญญัติใดของเงื่อนไขเหล่านี้ถูกหน่วยราชการที่มีอำนาจใดถือว่าไม่สมบูรณ์ หรือบังคับใช้ไม่ได้ทั้งหมด หรือเพียงบางส่วน ความสมบูรณ์ตามกฎหมายของบทบัญญัติอื่นๆ ของเงื่อนไขเหล่านี้ และส่วนที่เหลืออยู่ของบทบัญญัติที่มีปัญหานั้นจะไม่ได้รับผลกระทบโดยบทบัญญัติที่มีปัญหานั้น
 30.  
 31. สิทธิ์ของบุคคลภายนอก
   
  1. บุคคล หรือองค์กรใดที่ไม่ใช่คู่สัญญาแห่งสัญญานี้จะไม่มีสิทธิ์ใดๆ ภายใต้สัญญาที่จะบังคับใช้ข้อกำหนดใดๆ ของสัญญานี้ โดยไม่คำนึงว่าบุคคล หรือองค์กรดังกล่าวได้มีการระบุตัวตนโดยชื่อว่าเป็นสมาชิกของชั้นใด หรือเป็นคำตอบต่อลักษณะจำเพาะใดๆ ก็ตาม เพื่อหลีกเลี่ยงข้อสงสัย ไม่มีความใดในข้อนี้ที่จะส่งผลกระทบถึงสิทธิ์ของผู้รับโอนสิทธิ์ หรือผู้รับโอนใดๆ ที่ได้รับอนุญาตของสัญญานี้
 32.  
 33. กฎหมายที่ใช้บังคับ และเขตอำนาจพิจารณาของศาล
   
  1. เงื่อนไขเหล่านี้ให้แปลความตาม และอยู่ใต้บังคับของกฎหมายของประเทศไทย โดยไม่ให้ผลบังคับต่อหลักของการขัดกันแห่งกฎหมายใดๆ
  2.  
  3. โดยเงื่อนไขเหล่านี้ บรรดาคู่สัญญายินยอมขึ้นต่อเขตอำนาจพิจารณาอย่างผูกขาดของศาลไทย